Wijzigen contractcapaciteit gas

De afgelopen weken heeft Stedin weer proactief haar klanten benaderd die een grote gasaansluiting hebben met een gecontracteerde gas capaciteit.
Stedin biedt deze klanten de mogelijkheid om eens per jaar de contractcapaciteit aan te passen.

De contractcapaciteit is de hoeveelheid gas die Stedin “reserveert” op het netwerk per uur dat door een gasaansluiting verbruikt kan worden.
Stel de contractcapaciteit is 65 m3/uur dan houdt Stedin er rekening mee dat deze hoeveelheid gas beschikbaar moet zijn. Voor deze reservering betaal je een bedrag van € 25,20 per m3/uur dat voor de specifieke aansluiting gereserveerd wordt. In het geval van een contractcapaciteit van 65 m3/uur betaal je hier € 1.638,30 per jaar voor.

In de brieven die Stedin onlangs naar haar klanten heeft gestuurd wordt aangegeven wat de hoogst gemeten capaciteit van het afgelopen jaar is, op basis van de informatie die Stedin verstrekt kan je vervolgens de contractcapaciteit voor volgend jaar aanpassen. Bij de controle voor onze klanten constateerden wij dat al onze klanten de contractcapaciteit fors was overschreden, dit leek ons niet logisch, daarom hebben wij contact met Stedin opgenomen om dit uit te laten zoeken.

Nadat Stedin het een en ander heeft uitgezocht kwam men tot de volgende conclusie:Allereerst moeten wij vermelden dat wij wegens een correctie in de maand januari 2016 per ongeluk twee keer de hoogte piek bij elkaar opgeteld zijn. Onze excuses hiervoor.”

Dit betekent dat de weergegeven maximum capaciteit door Stedin niet correct is. In het geval van bovengenoemde aansluiting (65 m3/uur) gaf Stedin aan dat het maximum 98 m3/uur is, in werkelijkheid was het maximum 58 m3/uur. Zouden we de capaciteit aanpassen (op basis van de brief van Stedin) dan zou de klant aankomend jaar € 831,60 teveel betalen.

Heeft u een dergelijke brief van Stedin ontvangen dan adviseren wij u om contact met Stedin op te nemen.
Uiteraard kan VvE Energie u ook ondersteunen bij het uitzoeken van de juiste contractcapaciteit.

Hiervoor kunt u contact opnemen met info@vveenergie.nl of 030-3031774

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.