Steuntje in de rug

“Heel fijn om 'ontzorgd' te worden op het gebied van energie.”

Heel fijn om 'ontzorgd' te worden op het gebied van energie. Binnen VvE's is er vaak nauwelijks iemand te vinden die zich met het ingewikkelde energievraagstuk bezig wil of kan houden, maar besparen willen we uiteraard wel allemaal! Naast de jaarlijkse besparing, betaalt de samenwerking met VvE Energie zichzelf terug waardoor wij ons als vrijwillig bestuurders van onze VvE met andere zaken bezig kunnen houden!

Mevr. P. Verweij (Bestuurder)

VvE Oostelijk Halfrond 105-157, Amstelveen

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Alle subsidies in kaart
 • Ondersteuning bij aanvraag
 • No cure, no pay

Subsidiemogelijkheden

Wanneer u als VvE besluit om de gaan verduurzamen komt de VvE mogelijk in aanmerking voor subsidies. Vanuit de landelijke overheid (RVO) worden op dit moment de meeste subsidies verstrekt. Als VvE Energieadvies adviseren wij de VvE’s echter ook om de subsidiemogelijkheden van de provincie en gemeente goed in de gaten te houden.

 

Vanuit de RVO worden op dit moment 4 type subsidies aangeboden:

 1. Subsidie energieadvies, procesbegeleidingen & groen MJOP;
 2. Subsidie energiebesparende maatregelen;
 3. Subsidie aanvullende energiebesparende maatregelen;
 4. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

 

Subsidie energieadvies, procesbegeleidingen & groen mjop

Als VvE kunt u aanspraak maken op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De VvE kan aanspraak maken op de subsidie voor (1) energieadvies, (2) energieadvies & procesbegeleiding of (3) energieadvies met procesbegeleiding & groen mjop.

 

De subsidie voor een van bovengenoemde 3 opties kan slechts eenmaal aangevraagd worden. Wanneer de VvE voor optie 1 kiest kan de subsidie meteen na oplevering en betaling aangevraagd worden. Voor optie 2 is een positief besluit van de ALV nodig waarbij besloten wordt om minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen binnen 5 jaar. Ook voor optie 3 is een positief besluit van de ALV nodig waarbij besloten wordt om minimaal 2 energiebesparende maatregelen in het huidige MJOP op te nemen die binnen 10 jaar uitgevoerd worden.

 

De bedragen van deze subsidie (peildatum 17 november 2020) zijn afhankelijk van de door de VvE gemaakte keuze en het aantal woningen:

 1. energieadvies, maximaal € 2.560,-
 2. energieadvies & procesbegeleiding, maximaal € 4.020,-
 3. energieadvies met procesbegeleiding & groen MJOP, maximaal € 6.120,-

 

Subsidie energiebesparende maatregelen

Naast de subsidie voor het Energieadvies, procesbegeleidingen & groen MJOP kan de VvE ook in aanmerking komen voor de subsidie voor de te nemen maatregelen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten minimaal 2 energiebesparende maatregelen genomen worden, hiervoor is een positief besluit vanuit de ALV nodig. Wanneer minimaal 2 energiebesparende maatregelen getroffen worden kan de VvE ook in aanmerking komen voor subsidie voor aanvullende maatregelen.

 

Naast het gegeven dat er minimaal 2 energiebesparende maatregelen getroffen worden moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldaan worden. Er moet aan een minimale isolatiewaarde worden voldaan en er moet een minimale oppervlakte (per woning of van het gehele complex) geïsoleerd worden. In onderstaande tabel zijn alle voorwaarden en het subsidiebedrag (peildatum 14 januari 2021) opgenomen.

 

 

Maatregel Minimale isolatiewaarde Minimale oppervlakte* in m2 per etagewoning Subsidie per m2
Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1 13 €5
Gevelisolatie (binnen of buiten) Rd ≥ 3,5 13 €25
Dakisolatie Rd ≥ 3,5 Min. 70% van de gehele oppervlakte €20
Zolder-/vlieringisolatie Rd ≥ 3,5 Min. 70% van de gehele oppervlakte €5
Vloerisolatie Rd ≥ 3,5 Min. 70% van de gehele oppervlakte €7
Bodemisolatie Rd ≥ 3,5 Min. 70% van de gehele oppervlakte €4
HR++ Glas U ≤ 1,2 8 €35
Triple Glas** i.c.m. isolerend kozijn U ≤ 0,7 (triple-glas)

U ≤ 1,5 (kozijn)

8 €100
Panelen i.c.m. HR++ glas U ≤ 1,2 8 €15
Panelen i.c.m. triple-glas** en met isolerend kozijn U ≤ 0,7 (paneel)

U ≤ 1,5 (kozijn

8 €75

* Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Voor dak-, zolder/vlieringvloer en vloer- en/of bodemisolatie geldt de gehele oppervlakte.

**Let op alleen bij toepassing van triple glas komt u in aanmerking voor subsidie voor nieuwe kozijnen als aanvullende maatregel.

 

Subsidie aanvullende energiebesparende maatregelen

Wanneer de VvE minimaal 2 energiebesparende maatregelen heeft getroffen komt de VvE ook in aanmerking voor subsidie op aanvullende maatregen, dit betreft de volgende maatregelen en bedragen (peildatum 17 november 2020):

 • Isolerende deuren: € 120,- / m2;
 • CO2 gestuurde ventilatie: 30% van de kosten met een maximum van € 1.200,-;
 • Warmte terug win ventilatie: 30% van de kosten met een maximum van € 1.200,-;
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem: € 90,- per woning;
 • Energiedisplay of slimme thermostaat: € 120,- per woning.

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Als VvE kunt u aanspraak maken op de Subsidie ISDE. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonneboilers of warmtepompen.

 

Afhankelijk van de aanschaf en de bijbehorende installatie wordt er door het RVO een subsidiebedrag per installatie beschikbaar gesteld. Op de website van het RVO is terug te vinden welke installaties in aanmerking komen voor deze subsidie, hierbij wordt ook de hoogte van het bedrag weergegeven.

 

Indien de VvE niet voldoende reserves heeft om te investeren in de duurzame maatregelen (ondanks de subsidies), kan de VvE de mogelijkheden voor een energiebespaarlening via het Warmtefonds verder onderzoeken. Via de energiebespaarlening kan de VvE tegen gunstige rente tarieven een lening aangaan om de duurzame maatregelen te realiseren.

 

Hoogte en aanvragen subsidie

Wilt u weten hoeveel subsidie uw VvE kan krijgen, welke stappen hiervoor nodig zijn en hoe het aangevraagd moet worden, neem dan vrijblijvend contact met VvE Energieadvies op. Wij kunnen uw VvE adviseren of de subsidies voor uw VvE aanvragen.

 

Subsidie

Wilt u weten voor welke subsidies uw VvE in aanmerking komt en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen 2 werkdagen vrijblijvend contact met u op.

 

Meer informatie? Lees ook onze blogs over subsidies: