Met uw VvE ook verduurzamen?

“Adequaat, transparant en klantgericht”

In het kader van advies aan meerdere VvE's heeft constructief overleg plaatsgevonden met VvE Energie. VvE Energie stelt zich op als een professionele gesprekspartner waarbij wordt gestreefd naar een win-win situatie.

Dhr. Hansen (VvE Beheerder)

VP&A Vastgoedmanagement

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Verhoog het wooncomfort
 • Minder CO2 uitstoot
 • Bespaar op de energierekening
 • Beter energielabel voor alle appartementen

Bespaar op het energieverbruik

De grootste besparing op de energiekosten is door te besparen op het verbruik. Wanneer de VvE minder kWh of m3 gas verbruik, hoeft de VvE hierover geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over te betalen.

 

Daarnaast is de VvE verantwoordelijk voor de instandhouding (beheer & onderhoud) van het appartementencomplex. Naast het standaard onderhoud aan het complex kan de VvE aanvullende maatregelen treffen om het gebouw te verbeteren, verduurzamen en te besparen op de energiekosten.

 

Naast het financiële voordeel kunnen er een aantal aanvullende redenen zijn om het complex te verbeteren en verduurzamen, namelijk:

 • Verlagen energiekosten;
 • Wooncomfort verbeteren;
 • Beter binnenklimaat;
 • Regulier onderhoud combineren met duurzaamheid;
 • De woning is meer waard.

 

Om samen met de VvE het complex te verbeteren en verduurzamen heeft VvE Energieadvies een uitgebreid stappenplan opgesteld om de gewenste resultaten te behalen. Het stappenplannen is opgedeeld in 4 fases:

 1. Oriëntatie;
 2. Verdieping;
 3. Werkvoorbereiding;
 4. Uitvoering.

 

In de oriënterende fase wordt door VvE Energieadvies eerst een Maatwerk Energieadvies opgesteld. Hierbij wordt het appartementencomplex onderzocht en worden alle mogelijkheden om te verbeteren en verduurzamen in kaart gebracht. Bij het opstellen van het advies houden wij rekening met de wensen van de bewoners, de staat van het gebouw en het huidige Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP).

 

Indien de VvE de wens heeft om duurzame maatregelen te treffen, maar deze niet direct uit wil of kan voeren, kunnen deze maatregelen ook opgenomen worden in het MJOP van de VvE. Wanneer de VvE een goed en actueel MJOP heeft kunnen de maatregelen hier aan toegevoegd worden, zodat er een Groen MJOP ontstaat. Indien het huidige MJOP niet actueel is kan VvE Energieadvies een conditiemeting uitvoeren volgens de NEN2767 en een nieuw (Groen) MJOP voor de VvE opstellen.

 

Wanneer de VvE de te nemen maatregelen tot uitvoering wil brengen kan VvE Energieadvies de VvE ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en een energiebespaarlening.

 

Mocht de VvE alleen geïnteresseerd zijn in Quick wins (relatief kleine maatregelen) zoals het vervangen van de verlichting door energiezuinige verlichting of het isoleren van warmteleidingen en warmtekoppelingen dan kan VvE Energieadvies de VvE hierbij ook ondersteunen om deze maatregelen in kaart te brengen en uit te voeren.

 

Bekijk hier onze eerste twee trajecten:

Casus #1: VvE ’t Kofschip I te Veenendaal

Casus #2: VvE W. Buninglaan te Waddinxveen

 

Meer informatie? Lees ook onze blogs over isoleren en verduurzamen: