Stap voor stap

“Adequaat, transparant en klantgericht”

In het kader van advies aan meerdere VvE's heeft constructief overleg plaatsgevonden met VvE Energie. VvE Energie stelt zich op als een professionele gesprekspartner waarbij wordt gestreefd naar een win-win situatie.

Dhr. Hansen (VvE Beheerder)

VP&A Vastgoedmanagement

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Bespaar op de energierekening
 • Verhoog het wooncomfort
 • Beter energielabel voor alle appartementen
 • Minder CO2 uitstoot

Stappenplan

Projectaanpak

Om uw VvE te verbeteren en verduurzamen is een intensieve samenwerking van groot belang, alleen dan kunnen we samen het traject succesvol afronden. Het plan dat wij uiteindelijk opstellen, is een plan waarin de wensen en behoeften van de VvE zo goed mogelijk vertaald worden naar duurzame maatregelen. Het stappenplan is opgedeeld in onderstaande 4 fases:

 

Fase 1: Oriëntatie (Maatwerk Energieadvies)

Om in kaart te brengen welke maatregelen het beste bij het complex passen, stellen wij een Maatwerk Energieadvies op. Hierbij houden wij rekening met de wensen van de bewoners, de staat van het gebouw en het huidige MJOP.

 

Het advies stellen wij op conform de richtlijnen van het RVO en het Warmtefonds, zodat de VvE met dit advies de benodigde subsidie en leningen kan aanvragen. Al onze adviseurs zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02.

 

De werkzaamheden om het Maatwerk Energieadvies op te stellen zijn opgedeeld in de volgende stappen:

 1. Voorbereiding;
 2. Vragenlijst bewoners;
 3. Opname complex;
 4. Analyse mogelijkheden;
 5. Advies duurzame maatregelen;
 6. Toelichting op Maatwerk Energieadvies.

 

Fase 2: Verdieping (Procesbegeleding)

Nadat het Maatwerk Energieadvies is opgeleverd aan de VvE, kunnen wij de VvE verder ondersteunen bij haar keuze voor een pakket aan maatregelen (procesbegeleiding). In deze fase werken wij de te nemen maatregelen met bijbehorende financiële consequenties verder uit, zodat de VvE aan het eind van deze fase een beslissing kan nemen over de daadwerkelijk te nemen duurzame maatregelen voor het complex.

 

De werkzaamheden tijdens de procesbegeleiding zijn opgedeeld in de volgende stappen:

 1. Controle huidig MJOP; evt, uitvoeren conditiemeting (conform NEN 2767);
 2. Uitwerken maatregelenpakket;
 3. Informeren VvE.

 

Fase 3: Werkvoorbereiding

Nadat de VvE een definitieve keuze heeft gemaakt voor een maatregelenpakket moet een bestek opgesteld worden waarin offertes uitgevraagd worden. Op basis van de uitgebrachte offertes kan de ALV een besluit nemen voor een aannemer/installateur/leverancier die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

 

Het opstellen van het bestek en de offerteaanvraag kan door de beheerder van de VvE verzorgd worden. Indien de VvE het prettig vindt kan VvE Energieadvies deze werkzaamheden ook voor de VvE uitvoeren samen met haar partnerorganisaties.

 

Aan de hand van de offertes voor de te nemen maatregelen wordt de definitieve investering vastgesteld. VvE Energieadvies kan de VvE ondersteunen in deze fase om de nieuwe servicekosten (en verwachte energiebesparing) vast te stellen op basis waarvan de ALV het besluit kan nemen voor de duurzame maatregelen.

 

Tevens kan VvE Energieadvies de VvE ondersteunen bij het aanvragen van subsidies voor de te nemen maatregelen (of het Maatwerk Energieadvies) en het aanvragen van een energiebespaarlening bij het Warmtefonds.

Fase 4: Realisatie

Als alle voorgaande stappen doorlopen zijn, kunnen we over tot de uitvoering. De duurzame maatregelen die de VvE heeft gekozen, worden gerealiseerd door een aannemer/installateur/leverancier.

 

Verder kijken? Van MeerJaren OnderhoudsPlan naar een MeerJaren DuurzaamheidsPlan College van Mich van Muijden: