Stap voor stap

“Adequaat, transparant en klantgericht”

In het kader van advies aan meerdere VvE's heeft constructief overleg plaatsgevonden met VvE Energie. VvE Energie stelt zich op als een professionele gesprekspartner waarbij wordt gestreefd naar een win-win situatie.

Dhr. Hansen (VvE Beheerder)

VP&A Vastgoedmanagement

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Bespaar op de energierekening
 • Verhoog het wooncomfort
 • Beter energielabel voor alle appartementen
 • Minder CO2 uitstoot

Stappenplan

Om uw VvE te verbeteren en verduurzamen is een intensieve samenwerking van groot belang, alleen dan kunnen we samen het traject succesvol afronden. Het plan dat wij uiteindelijk opstellen, is een plan waarin de wensen en behoeften van de VvE zo goed mogelijk vertaald worden naar duurzame maatregelen.

Het stappenplan dat wij doorlopen is afhankelijk van de wensen van de VvE, de huidige situatie van het complex en onderzoeken die al zijn uitgevoerd. In een eerste telefonische kennismaking bespreken we de mogelijkheden en adviseren wij de VvE welke van onderstaande mogelijkheden het beste past.

 

Quickscan

De Quickscan geeft de VvE inzicht in de energetische situatie van het gebouw en welke maatregelen mogelijk zijn om het gebouw te verbeteren, in een aantal pagina’s samengevat. Het is voor de VvE van belang om te beseffen dat de Quickscan alleen betrekking heeft op de gebouwschil en niet op installaties of Quick wins. De werkzaamheden om de Quickscan op te stellen zijn in de volgende stappen opgedeeld:

 1. Kennismaking
 2. Aanlevering benodigde documentatie door de VvE
 3. Opname complex
 4. Uitwerking: analyse mogelijkheden
 5. Nabespreking: overleg mogelijk vervolgtraject

 

Procesbegeleding

Nadat de Quickscan is opgesteld, kunnen wij de VvE verder begeleiden met de concrete uitwerking van een financieel haalbaar plan. In deze fase werken wij de te nemen maatregelen met bijbehorende financiële consequenties verder uit, zodat de VvE aan het eind van deze fase een beslissing kan nemen over de daadwerkelijk te nemen duurzame maatregelen voor het complex.

Onderdeel daarvan is dat de duurzame maatregelen in het huidige MJOP worden verwerkt, tot een Groen MJOP. Om met de procesbegeleiding te starten is het niet verplicht om eerst een Quickscan op te laten stellen. Wanneer de VvE al een idee heeft van de mogelijkheden van het complex en welke maatregelen de VvE wil laten uitwerken, kunnen wij ook direct beginnen met de procesbegeleiding.

De werkzaamheden tijdens de procesbegeleiding staan niet vast en bespreken wij samen. Een indicatie van de stappen die worden doorlopen staat hieronder:

 1. Kennismaking
 2. Aanlevering benodigde documentatie door de VvE
 3. Bespreking wensen
 4. Opname complex
 5. Bespreking energetische en financiële mogelijkheden
 6. Uitwerking plan en Groen MJOP
 7. Toelichting aan VvE-leden
 8. Stemming in ALV
 9. Aanvraag subsidies en financiering
 10. Uitvoering

 

Maatwerk Energieadvies

Het Maatwerk Energieadvies stellen wij op voor VvE’s wanneer zij een lening willen aanvragen voor duurzame maatregelen. Het Maatwerk Energieadvies is conform de richtlijnen van het RVO en het Warmtefonds, zodat de VvE met dit advies de benodigde subsidie en leningen kan aanvragen. Al onze adviseurs zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02.

De werkzaamheden om het Maatwerk Energieadvies op te stellen zijn opgedeeld in de volgende stappen:

 1. Kennismaking
 2. Aanlevering benodigde documentatie door de VvE
 3. Opname complex
 4. Analyse mogelijkheden
 5. Advies duurzame maatregelen
 6. Aanvraag subsidie Energieadvies bij het RVO.

 

Bent u benieuwd welk stappenplan het beste aansluit bij uw VvE? Laat dan hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

 

Telefonisch contact

Wilt u vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Verder kijken? Van MeerJaren OnderhoudsPlan naar een MeerJaren DuurzaamheidsPlan College van Mich van Muijden: