Van plan tot uitvoering

“Heerlijk”

Als beheerder van VvE's is het prettig om een betrouwbare zakenpartner te hebben die denkt aan alle aspecten rondom energie. De nauwe samenwerking tussen VvE Energie en ons kantoor werpt voor ons en onze klanten haar vruchten af. Er hoeft weinig gezegd te worden want we weten beide van elkaar wat we denken en het wordt gewoon automatisch opgepakt. Heerlijk.

Dhr. Michel Weijers (Beheerder)

Symfonie VvE Beheer, Delft

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Ontzorging van de VvE
 • Begeleiding met ervaring
 • Focus op resultaat

Procesbegeleiding

Voor de procesbegeleiding van VvE’s voor het verduurzamen van appartementencomplexen werkt VvE Energieadvies samen met Univeste. Univeste heeft inmiddels ruim 17 jaar ervaring in het begeleiden en adviseren van VvE’s op het gebied van groot onderhoud en verduurzaming.

VvE Energieadvies heeft voor Univeste gekozen vanwege haar unieke werkwijze: no-cure no-pay. Univeste is bereid om voor eigen risico, tijd en energie te investeren in de VvE om zo tot een plan te komen dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de VvE.

 

STAPPENPLAN

Univeste begeleidt de VvE volledig van A tot Z in het traject tot verduurzamen, hierbij worden onderstaande stappen gehanteerd:

 1. Begeleiding bestuur en VvE-beheerder in traject verduurzaming en groot onderhoud
  Binnen de basis dienstverlening begeleidt Univeste het bestuur tijdens het gehele proces van ideevorming tot goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 2. Advisering technische keuzemogelijkheden
  Er zijn altijd meerdere oplossingen voor een probleem en/of woonwens. Univeste adviseert hierbij in de te maken keuze. Van invloed op keuzes zijn onder andere de kosten van aanschaf, technische levensduur, onderhoudskosten, aansluiting op overige werkzaamheden, inpassing in het duurzaam MJOP en betaalbaarheid. Door goed overleg tussen Univeste, bestuur en VvE-beheerder komen men altijd tot een evenwichtig en onderbouwd advies.
 3. Samenstelling Duurzaam MJOP
  Duurzaamheid staat voorop in de samenstelling van het Meerjarenonderhoudsplan. De samenstelling van het MJOP volgt uit de gemaakte technische keuzes. De samenstelling van het plan is altijd gebaseerd op reële marktprijzen specifiek voor uw complex en niet op standaard calculatiemethodes. Hiermee krijg je een plan dat ook in de praktijk uitvoerbaar is.
 4. Samenstelling Liquiditeitsbegroting en vaststellen nieuwe servicebijdragen
  Op basis van de gemaakte technische keuzes en daarbij behorende kosten, verwerkt in het duurzame MJOP, wordt een Liquiditeitsbegroting opgesteld. Er wordt ook bepaald óf en welke aanpassingen moeten worden gedaan in de hoogte van de maandelijkse servicekosten om een gezonde financiële huishouding te houden gedurende de looptijd van het duurzame MJOP. De VvE komt hierdoor de komende jaren niet meer voor financiële verrassingen te staan.
 5. Informeren eigenaren en begeleiding Alg. ledenvergadering
  Nadat het duurzame MJOP en onderliggende liquiditeitsbegroting is geoptimaliseerd en voldoet aan de eisen en wensen van het bestuur en VvE-beheerder zal een Algemene ledenvergadering worden uitgeschreven om de leden te informeren en goedkeuring te vragen voor uitvoering van het plan. Univeste verzorgt de informatievoorziening, communicatie en presentatie van het plan tijdens de algemene ledenvergadering.
 6. Verzorgen van de financiering
 7. Op basis van: de verdeling van verduurzaming en/of groot onderhoud; toekomstige planmatige onderhoudsuitgaven; aanwezigheid van en vrij beschikbaar reservefonds; beschikbare ruimte in de servicekosten; bepalen wij de ideale financieringsmix, die aansluit op de financiële polsstok van de eigenaren.
 8. Verzorgen van mogelijke subsidieaanvraag
  Univeste beschikt over de benodigde EH3-licentie waarmee kan worden gecommuniceerd met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) die de subsidies namens de overheid verstrekt. Indien er subsidiemogelijkheden zijn, vraagt Univeste deze aan namens de VvE.
 9. Opdrachtverstrekking uitvoering werkzaamheden
  Nadat de financiering is geregeld en daarmee het budget van het duurzame MJOP is gedekt moeten de voorgestelde werkzaamheden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Univeste begeleidt de uitbesteding, beoordeeld de contracten en controleert of de bestekken voldoen aan het goedgekeurde duurzame MJOP.
 10. Begeleiding werkzaamheden en vergunningsaanvragen (in overleg met de VvE en haar beheerder)
  De VvE kan er voor kiezen om de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele benodigde vergunningen zelf te regelen of aan Univeste over te laten.
 11. Oplevering uitgevoerde werkzaamheden
  De VvE kan er voor kiezen om de (tussentijdse) oplevering van de werkzaamheden zelf te verzorgen of door Univeste te laten begeleiden.

 

Telefonisch contact met Univeste

Wil je vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor jullie VvE? Vul hieronder je gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.