Een duurzaam plan

“We besparen direct op de energiekosten! Onze ervaringen met VvE energie zijn enorm positief."

Wij beheren rond de 350 VvE's, diversen daarvan zijn klant geworden bij VvE Energie. Onze ervaringen met VvE energie zijn enorm positief. In de wir war die energieland heet weten zij ons en onze verenigingen van de juiste informatie en goed prijsstellingen te voorzien.

Dhr. J. Schneijdenberg (Beeheerder)

VvE Metea, Nieuwegein

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Een realistisch plan
  • Jaarlijks opnieuw geupdate
  • Grondige financiële onderbouwing
  • Met duurzame focus

Groen Meer Jaren Onderhoudsplan (GMJOP)

Uw VvE heeft een maatwerk energieadvies laten opstellen. Vervolgens heeft uw VvE besloten om de gekozen maatregelen op te nemen in het MJOP. VvE Energieadvies kan deze integratie van de duurzame maatregelen voor u verwerken zodat bestaande MJOP wordt omgezet naar een groen (duurzaam) MJOP.

 

Voor complexen vanaf het bouwjaar 2006 is een MJOP zelfs verplicht gesteld, het MJOP dient om de 5 jaar te worden herzien naar de dan geldende maatstaven. Dit komt tot stand door een fysieke inspectie van het complex, een conditiemeting en een indexering.

 

Transformatie van uw huidige MJOP naar een groen MJOP

Een MJOP geeft u als eigenaar/beheerder van een complex inzicht in waar onderhoud gepleegd dient te worden, tegen welke prijs, op welk moment, met welke cyclus en door middel van welke werkzaamheden er iets moeten worden uitgevoerd aan uw complex .

 

Wanneer er inzicht is in deze elementen van het MJOP, kan er worden gekeken naar welke energiebesparende maatregelen u wenst te nemen. Dit kunnen maatregelen zijn die voort zijn gekomen uit het voor u, door ons, opgestelde maatwerk energieadvies. Het rapport is opgesteld door een erkend technisch adviesbureau aan de hand van alle beschikbare informatie van het pand, een conditiemeting van het gebouw (volgens NEN 2767) en rapport voor de energiescore (volgens BRL 9500). Het rapport beschrijft verschillende mogelijkheden/combinaties van mogelijke maatregelen.

 

Er wordt naast de conditie van het gebouw ook besproken met de VvE wat zij belangrijk vinden aan het onderhoud van het gebouw. De ene VvE vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het trappenhuis iedere 3 jaar geschilderd wordt, de andere VvE vindt het voldoende wanneer dit een keer per 10 jaar gebeurt. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt er een MJOP opgesteld dat er voor zorgt dat het gebouw goed onderhouden wordt en aan sluit bij de wensen van de VvE.

 

Een Groen MJOP kan de VvE opstellen zodra er voldoende inzicht is in het complex, de staat van onderhoud en de technische toestand. Zoals gezegd is een Maatwerk Energieadvies daar een goed moment voor. De maatregelen waarvan u heeft besloten (besluit tussen een ALV) deze door te voeren voor uw complex, verwerkt u vervolgens in uw MJOP waardoor het een Groen MJOP wordt.

 

Het geschikte moment voor een groen MJOP

Het is verstandig de energiebesparende maatregelen te combineren met de ‘natuurlijke’ momenten waarop werkzaamheden uit het MJOP worden uitgevoerd.

 

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om verbetering aan te brengen aan de isolatie van uw dak. Wanneer uw onderhoudsplanning aangeeft dat uw dak ook aan het einde van zijn cyclus/technische levensduur is dan is het sterk aan te raden dit te combineren door eerst de oude dakbedekking te verwijderen, vervolgens (extra) isolatie aanbrengen en tot slot de nieuwe daklaag. De vervanging voor uw dakbedekking was immers al gereserveerd en kan er, i.c.m. een tweede maatregel, aansprak gemaakt worden op beschikbare subsidies voor het uitvoeren van duurzame maatregelen vanuit het RVO. Zo zou u zichzelf onnodige (dubbele) kosten kunnen besparen en weet u zeker dat u een goed en energiebesparend dak boven uw hoofd heeft.

 

De combinatie van de reeds geplande onderhoudswerkzaamheden met de energiebesparende maatregelen zorgt voor een investeringsvoordeel voor uw VvE. Daarnaast zal het comfort in het complex en de appartementen worden verbeterd, wordt uw warmteverlies gereduceerd door de (extra) isolatie en behaalt u daarmee nog meer waarde uit de gedane investering.

 

Jaarlijkse update

Het MJOP wordt aangeboden in de vorm van een abonnement, dit houdt in dat het MJOP ieder jaar administratief wordt bijgesteld in overleg met de beheerder en de VvE. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden verwerkt en de stand van het reservefonds wordt bijgewerkt.

Daarnaast wordt er iedere 3 jaar een update uitgevoerd van de conditiemeting. Hierbij wordt bekeken of de geplande werkzaamheden eerder of juist later uitgevoerd moeten worden. Wanneer de VvE het MJOP door Woonhuis Duurzaam en VvE Energieadvies uit laat voeren gaan alle partijen een duurzame samenwerking aan waarbij goed ingespeeld kan worden op de wensen van de VvE.

 

Subsidie voor uw groene MJOP

Wanneer u de te nemen maatregelen verwerkt in uw huidige MJOP, en u doet dat in combinatie met het opstellen van het maatwerk energieadvies, dan komt u tevens in aanmerking voor een subsidie vanuit het RVO. Het subsidiebedrag is 75% van het factuurbedrag (inclusief BTW), er is echter wel een maximum. Dit bedrag is, o.b.v. het aantal woningen, maximaal € 6.120,-.

 

Meer informatie? Lees ook onze blogs over het MJOP:

 

Groen MJOP

Wilt u vrijblijvend additionele informatie over het Groen MJOP ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.