Een gunstige lening.

‘echt’ van a tot z 'ontzorgt'

Wij zijn ‘echt’ van a tot z 'ontzorgt', gedurende de aanvraag subsidie verduurzamingslening zijn er gedurende het gehele proces op eigen initiatief acties ondernomen, zijn de doelen bewaakt en zijn wij voortdurend op de hoogte gehouden. Kortom wij bevelen ‘VvE Energieadvies’ van harte aan als uw partner bij het aanvragen en verkrijgen van subsidie.

Dhr. Jeroen Knol (Administrateur)

VvE Alkenoord 1-70, Capelle aan den IJssel

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

 • Gunstig geld lenen
 • Op naam van de VvE
 • Geheel laten verzorgen

Energiebespaarlening

Wanneer uw VvE heeft besloten om één of meerdere duurzame maatregelen te treffen voor uw complex, kan de situatie zich voordoen dat de financiële mogelijkheden van uw VvE niet toereikend om deze maatregelen te betalen (uit eigen middelen). In dat geval kan de VvE zich kunnen wenden tot het Nationaal Warmtefonds om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor een energiebespaarlening.

 

Het Nationaal Warmtefonds (voorheen: Nationaal Energiebespaarfonds) verstrekt sinds 2014 de energiebespaarlening tegen aantrekkelijke voorwaarden voor o.a. VvE’s en scholen zodat zij hun gebouw kunnen verduurzamen. De verstrekking van de lening is in handen van de organisatie Polestar Bemiddeling (BM). De leningen worden aangeboden tegen interessante rentetarieven. De looptijden variëren, de keuze voor een looptijd kan afhankelijk zijn van de maandlasten die de VvE aan wil of kan gaan. Wanneer uw VvE besluit een lening af te sluiten verloopt het contact via de BM, VvE Energieadvies kan de VvE ondersteunen bij het aanvragen van de energiebespaarlening.

 

Voorwaarden energiebespaarlening in het kort:

 • De VvE bestaat uit tenminste 8 wooneenheden;
 • Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening geven we nog geen rente af en maken we ook nog geen reservering;
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening;
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot;
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000 en maximaal € 10.000.000 (maximaal € 30.000 per appartementsrecht);
 • Voor het beoordelen van je aanvraag is een Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf verplicht;
 • Een looptijd van 30 jaar is ook mogelijk, maar alleen wanneer de VvE kiest voor vergaande verduurzamingsmaatregelen. Via deze link vindt u meer informatie over de voorwaarden.

 

Zonnepanelen

Zonnepanelen vormen een uitzondering en komen alleen in aanmerking voor deze lening wanneer er nog een andere energiebesparende maatregel wordt gekozen. Wanneer deze aanvullende maatregel er is dan mag er maximaal 75% van de lening worden gebruikt t.b.v. de zonnepanelen en zal het restant voor de andere maatregel moeten worden gebruikt.

 

Aansprakelijkheid Energiebespaarlening

Een belangrijke en veel terugkerende vraag bij de energiebespaarlening gaat over de aansprakelijkheid. De maandelijkse rentekosten en aflossing voor de lening zullen door de VvE worden meegenomen in de periodieke servicekostenafrekening. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer één of meerdere leden van de VvE de bijdrage niet willen of kunnen betalen? Hieronder alvast een paar antwoorden op veelvoorkomende vraagstukken:

 • Een eigenaar is lid binnen een VvE voor een bepaald breukdeel. Als eigenaar bent u alleen aansprakelijk voor dat breukdeel en niet voor dat van andere leden of het gehele bedrag;
 • Wanneer er meerdere leden binnen een VvE zijn die niet aan hun betalingsverplichtingen willen of kunnen voldoen, dan zal de VvE in eerste instantie dit moeten opvangen uit haar reserves. De VvE zal de achterstanden zelf bij haar leden moeten vorderen.
 • Wanneer een VvE niet meer aan haar betalingsverplichtingen aan het Warmtefonds kan voldoen en het reservefonds van de VvE niet toereikend blijkt te zijn, dan kan het Warmtefonds de individuele eigenaar hooguit voor dat deel van de lening aansprakelijk stellen aan het bij een VvE-lid behorende breukdeel;
 • Het Nationale Warmtefonds houdt geen rekening met andere gemaakte afspraken tussen de eigenaars, het fonds gaat uit van de wettelijke aansprakelijkheid zoals deze is geregeld binnen de VvE;
 • Aansprakelijkheid voor de lening gaat bij verkoop van een woning binnen de VvE over op de nieuwe eigenaar.

 

Ook interessant voor uw VvE?

Met het verduurzamen van uw VvE kunt u besparen op de energiekosten, het wooncomfort verbeteren, wordt een bijdrage geleverd aan het waarde behoud van de woningen en tegelijkertijd levert uw VvE een positieve bijdrage aan het klimaat.

 

Wanneer u interesse heeft om een energiebespaarlening aan te gaan, maar u zich graag laat bijstaan door VvE Energieadvies, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen uw VvE adviseren en bijstaan gedurende dit soms lastig traject.

 

Energiebespaarlening

Wilt u vrijblijvend additionele informatie over de Energiebespaarlening ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen het u per mail toe.