Geheel op maat

”De steun van onze " begeleider" en de back-up van het team is rustgevend ..."

Dit bedrijf begeleidt onze VvE naar de toekomst. Met een pand dat ee enorme achterstand in onderhoud heeft opgelopen is het voor iedereen een enorme uitdaging om dit goed aan te pakken.
De steun van onze " begeleider" en de back-up van het team is rustgevend en geeft vertrouwen in de toekomst.Er is al een kostenbesparing op het vlak van energie bereikt. De kritische blik op de reeds aangeboden opties zijn van grote waarde.
Al met al hopen we er over een aantal jaren weer spic en span bij te zitten in onze appartementen.
Veilig en toegerust op de eisen van de komende decennia.

Dhr. H. Wesselink (Bestuurder)

VvE Cumulusflat, De Bilt

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Een advies op maat gesneden
  • Inhoudelijk sterk
  • Begrijpeljke tekst
  • Aanzet tot maatregelen nemen

Ons Maatwerk Energieadvies

Wanneer u als VvE de wens heeft om het complex te verbeteren en te verduurzamen kan VvE Energie uw VvE hierbij ondersteunen. Wij gaan het complex volledig in kaart brengen, daarnaast vragen we ook aan alle bewoners waar de wensen en behoeftes liggen om het complex te verbeteren. Aan de hand van deze informatie stellen wij voor uw VvE een maatwerk energieadvies.

Met het maatwerk energieadvies heeft de VvE een goed beeld van de mogelijkheden om te verbeteren en te verduurzamen. Met de aanvulling voor het financieel advies heeft de VvE ook inzicht in de financiële mogelijkheden van alle maatregelen. Hierbij wordt gekeken naar de investering in de maatregelen (inclusief procesbegeleiding), eventuele subsidies, besparingen op de energiekosten en een lening om de investeringen te bekostigen.

 

Werkzaamheden

Vanuit VvE Energieadvies kunt u onder andere de volgende werkzaamheden verwachten wanneer wij het Maatwerk Energieadvies voor uw VvE opstellen.

  1. Wij verzamelen alle benodigde informatie/documentatie die voorhanden is en van belang kan zijn bij het opstellen van het rapport;
  2. Wij sturen alle bewoners een vragenlijst over het woongenot en vragen wat zij graag verbeterd zien aan het complex;
  3. Wij bezoeken het complex, hierbij doen we een bouwkundige (energetische) en technische inventarisatie van het complex. Tijdens het bezoek worden meerdere woningen bezocht. Alle onderzochte onderdelen worden uitvoerig beschreven in een toelichting;
  4. Aan de hand van de inventarisatie worden verschillende pakketten van maatregelen in kaart gebracht, hierbij wordt een terugverdientijd berekend aan de hand van referentieprijzen en gemiddelde energietarieven;
  5. Aanvullend kunnen we een uitgebreide financiële analyse opstellen waarbij we per pakket de subsidie- en investeringsmogelijkheden in kaart brengen. Daarnaast houden we ook rekening met de reserveringen die opgenomen zijn in het huidige MJOP;
  6. Nadat het Maatwerk Energieadvies is opgesteld wordt deze toegelicht aan de VvE op locatie.

 

Het Maatwerk Energieadvies wordt opgesteld conform de richtlijnen van het RVO en het Warmtefonds, zodat de VvE met dit rapport de benodigde subsidie en energiebespaarlening aan kan vragen. Onze adviseurs zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02.

Nadat het Maatwerk Energieadvies is opgesteld kan de VvE subsidie aanvragen voor het Energieadvies. Afhankelijk van de keuze om maatregelen wel of niet uit te voeren kan de hoogte van de subsidie wijzigen.

Wanneer de VvE naar aanleiding van het Maatwerk Energieadvies besluit om de maatregelen niet direct uit te voeren, kan de VvE er ook voor kiezen de duurzame maatregelen op te nemen in een Groen MJOP. Zodat de maatregelen om het complex te verbeteren en verduurzamen op een later tijdstip uitgevoerd kunnen worden.