MJOP VvE – Waar moet je op letten bij het opstellen? (2/3)

Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van een VvE kan het handig zijn om handvatten te hebben. Het is namelijk een formeel plan waarin staat wat de onderhoudsplannen van de VvE zijn voor de komende jaren. De plannen die gericht zijn op duurzaamheid worden steeds belangrijker. Wij leggen graag uit hoe een VvE duurzame plannen verwerkt in het MJOP.

 

Voordat een VvE kan starten met een (groen) meerjaren onderhoudsplan moet eerst duidelijk worden waar de duurzame kansen liggen. Uit iedere geïnvesteerde euro moet namelijk een zo groot mogelijke energiebesparing worden gehaald. Daarom schakelt een VvE een adviseur in voor een Maatwerk Energieadvies. De volgende stap is het verwerken van het energieadvies in het MJOP, zodat er een groen meerjaren onderhoudsplan ontstaat. Waar een VvE goed op moet letten lees je hieronder.

 

Wat is belangrijk voor een MJOP?

Het reserveren van geld voor onderhoud door een VvE is verplicht. Over de hoogte van het te reserveren bedrag is niets over vastgelegd. Een MJOP biedt inzicht en overzicht in wat er moet gebeuren aan het pand en wat de kosten ongeveer zijn op korte en lange termijn. De meeste VvE’s hebben hier hulp voor nodig van een expert die zij kunnen inhuren. Tijdens een inspectie door een externe expert wordt eerst de onderhoudsstaat vastgesteld. Een paar algemene tips:

  • Zorg ervoor dat de expert ook echt kundig is op zijn of haar gebied.
  • Het inspecteren moet gebeuren volgens NEN 2767. Dit is een objectieve norm om de kwaliteit van het onderhoud objectief vast te stellen.
  • De eerste opmaak van een  MJOP moet bij voorkeur een langere periode dan 10 jaar beslaan. Als dat niet het geval is blijven grote onderhoudskosten als bijvoorbeeld een nieuw dak mogelijk buiten beschouwing.
  • Vervolgens raadzaam op elk jaar het initieel opgemaakte MJOP te herzien en herschrijven.
  • De expert moet de inspectie op locatie uitvoeren.
  • Uitkomsten van de expert moeten begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Anders heeft de expert geen goed werk afgeleverd, en is er nadere specifieke toelichting nodig.

 

Wat is een groen meerjaren onderhoudsplan (GMJOP)?

In het onderhoudsplan staat waar onderhoud aan verricht moet worden en wat de hoogte is van de verwachte kosten. Ook staat hierin op welke termijn het onderhoud moet gebeuren. In een groen meerjaren onderhoudsplan worden ook de duurzame aanpassingen aan het pand meegenomen. Dit zijn dus geen noodzakelijke kosten, maar juist investeringen die een besparing op de energielasten geven.

 

Het Maatwerk Energieadvies is het startpunt

Met een degelijk energieadvies kan het huidige MJOP worden omgebogen naar een groen meerjaren onderhoudsplan. De duurzame investeringen waar de leden van de VvE de voorkeur aan geven, worden verwerkt in het MJOP. Uiteraard moet dit in gezamenlijk overleg, want de kosten van de investeringen worden door de leden samen gedragen.

 

Wat mag je verwachten van het Maatwerk Energieadvies?

Vanuit VvE Energie helpen wij VvE’s bij het halen van financieel voordeel gericht op de energiekosten. Het verduurzamen van het pand is daar een belangrijk onderdeel van. Voor een Maatwerk Energieadvies wordt het complex doorgelicht door een energie-expert. In gesprekken met de leden van de VvE wordt inzichtelijk gemaakt wat de wensen zijn. Met de bevindingen en de uitkomsten uit de gesprekken wordt een plan gemaakt om te komen tot de hoogste energiebesparing tegen de laagste investering. De wensen van de leden worden hier zo goed mogelijk in verwerkt.

 

De GMJOP financieel waarborgen

Het plan opstellen kan niet zonder een financiële onderbouwing van de plannen. Als het de bedoeling is om bijvoorbeeld in 2022 een bedrag te investeren van €25.000,-,  moet het bedrag tegen die tijd ook werkelijk beschikbaar zijn op de rekening. Hierbij kan er rekening worden gehouden met subsidies waar recht op bestaat. Onder voorwaarden bedraagt de subsidie 75% van het factuurbedrag. Let wel goed op de maximering van de subsidieverstrekking vanuit de overheid.

 

Koppel energiebesparende maatregelen met noodzakelijke onderhoudskosten

Door de duurzame investeringen te koppelen aan het reguliere en noodzakelijke onderhoud, houdt een VvE de kosten zo laag mogelijk. Plan het plaatsen van zonnepanelen samen met het vervangen van het huidige platte dak. Als er toch al plannen zijn gericht op de verwarming van het pand, kan een VvE beter ook gelijk het maximale halen uit besparende maatregelen die gericht zijn op de manier van verwarmen.

 

Met een goed onderbouwd energieadvies, is het eenvoudiger om alle leden te overtuigen van de noodzaak voor het treffen van maatregelen om minder energie te verbruiken.

 

Meer informatie? Lees ook onze andere pagina’s & blogs over het MJOP:

 

Groen MJOP

Wilt u vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met u op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

Eén reactie op “MJOP VvE – Waar moet je op letten bij het opstellen? (2/3)

  1. Binnenkort verhuis ik naar een appartement in een gebouw met een VvE. Ik geloof dat in ieder geval de VvE schoonmaak en onderhoud gezamenlijk worden geregeld. Het is interessant om te lezen dat veel VvE’s een meerjarenplan opstellen. Ik zal eens navragen of onze VvE dat ook heeft!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.