Duurzaamheidscasus VvE W. Buninglaan

VvE W. Buninglaan te Waddinxveen zonnepanelen dak voorbereiding

Een verduurzamingstraject bij een VvE is altijd maatwerk. Om u een idee te geven hoe dit proces kan verlopen brengen we enkele casussen in beeld.

Een eerdere casus is die van VvE ’t Kofschip.

 

Casus VvE Buninglaan te Waddinxveen

VvE W. Buninglaan te Waddinxveen wilde verduurzamen en over gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

 

Het proces van verduurzamen laten begeleiden door VvE Energie

Vanaf de start tot de afronding van de laatste werkzaamheden hebben wij dit traject begeleid. In deze blog neem ik u mee hoe dit proces is verlopen. U leest welke werkzaamheden wij hebben verricht en tot welke resultaten dit uiteindelijk heeft geleid. Het totale proces van verduurzamen bestreek in deze casus een periode van bijna 1,5 jaar.

 

Dak VvE W. Buninglaan te Waddinxveen voor plaatsing zonnepanelen VvE W. Buninglaan te Waddinxveen zonnepanelen dak plaatsing
VvE W. Buninglaan te Waddinxveen VvE W. Buninglaan te Waddinxveen

 

Mei 2017: Intake VvE met VvE Energie & Voorstel voor aanpak

Het eerste contact met het bestuur van de VvE liep via haar beheerder Woonpartners MH. Het bestuur van de VvE maakte kenbaar dat men interesse had in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Tijdens de kennismaking hebben wij ons stappenplan voor de aanpak van het verduurzamen gepresenteerd. Het bestuur was enthousiast over het plan en de expliciete mogelijkheid om na iedere stap een go of no go af te geven.

Men gaf akkoord op de 1e stap: de nulmeting in de vorm van een Energie Prestatie Advies (EPA-U Advies).

 

Juni 2017: Opdracht uitvoering EPA-U Advies

Het bestuur heeft ons opdracht gegeven tot het uitvoeren van een EPA-U Advies.

 

Jul 2017: Start onderzoek verduurzaming pand

In opdracht van het bestuur hebben wij samen met gecertificeerd EPA-adviseur Enerpro onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verduurzaming van het pand. Op basis daarvan hebben wij een rapport opgesteld. Hiervoor was een schouwing nodig van de bouwkundige en installatietechnische situatie van de VvE.

 

Augustus 2017 : Schouwing bouwkundige en installatietechnische situatie van de VvE

De schouwing vond plaats in augustus 2017.

Hieruit volgde de aanbeveling om een pakket aan maatregelen collectief uit te voeren voor de VvE:

 1. nieuw dak plus dakisolatie,
 2. isoleren van de kopgevels inclusief vervanging spouw ankers,
 3. isoleren van de opbouwgevels van de appartementen,
 4. het plaatsen van zonnepanelen.

 

September 2017: Afronding onderzoek verduurzaming pand

In september werd het onderzoek naar mogelijkheden tot verduurzaming van het pand afgerond.

 

November 2017: Besluitvorming ALV

In de ALV van november werd er door de leden de volgende besluiten genomen:

1e besluit: Goedkeuring EPA U Advies.
2e besluit: Uitvoeren voorgestelde maatregelen.
3e besluit: Aanvraag SVn lening voor 100.000,00 euro.
4e besluit: Aanvraag subsidiebeschikking voor advies, procesbegeleiding en maatregelen.

 

December 2017 Opdracht uitvoering

In december verstrekte de VvE Groen Nederland de opdracht voor:

 • de aanbesteding van de gekozen maatregelen,
 • het begeleiden van de uitvoering,
 • het aanvragen van de SVn lening,
 • de subsidiebeschikking.

 

Januari 2018: Opstellen werkomschrijvingen

Voor elke maatregel was een opstelling van de werkomschrijving en een plan van aanpak opgesteld. Hierbij werd veel aandacht besteed aan het Pakket van Eisen voor de toeleveranciers. Duidelijke kaders werden geschetst ten aanzien van garanties, prijsstelling en levertijden.

 

Februari 2018: Subsidie en financiering – I: subsidie aanvragen, start offertetraject en leveranciersselectie

Gelijktijdig met het offerteproces hebben wij ook alvast subsidies aangevraagd en een verzoek voor financieringsmogelijkheden ingediend bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Per maatregel werden in februari 3 bedrijven geselecteerd en aangeschreven om een offerte af te geven.

 

Mei 2018: Afronding offertetraject en leveranciersselectie

Tijdens het offertetraject bleek dat de markt intussen erg was veranderd. Prijzen vielen hoger uit dan vooraf was ingeschat. Bedrijven wilden wel een offerte maken maar niet voor alle onderdelen die we opvroegen.

 

Juni 2018: De VvE ontving akkoord op SVn lening

De VvE kreeg van het SVn een lening van 100.000 euro toegekend. 

 

Juli 2018: Voorbereiding op werkzaamheden

Voordat we konden starten met de uitvoering van de werkzaamheden vond de afstemming plaats met het bouwteam. De getekende offertes werden aangeleverd en leden van de VvE werden geïnformeerd. Het aanvragen van een omgevingsvergunning was in dit geval niet van toepassing.

 

Augustus 2018: subsidiebeschikking op EPA-U Advies en procesbegeleiding

In augustus ontving de VvE een akkoord op de aangevraagde subsidie voor EPA-U Advies en procesbegeleiding. Vervolgens werden de werkzaamheden uitgevoerd waaronder het vernieuwen van het dak inclusief isolatie en het installeren van de PV installatie.  De PV installatie werd daarna direct aangemeld bij de energieleverancier.

 

September 2018: De VvE ontving subsidiebeschikking maatregelen

In september ontving de VvE de beschikking voor subsidie op een nieuw dak plus isolatie en het isoleren van de kopgevels en opbouw van de gevels.

 

Oktober 2018: afronding uitvoering werkzaamheden

De laatste werkzaamheden vonden plaats in oktober: het isoleren en vervangen van de spouwankers. We controleerden ten slotte de uitvoering van alle genomen maatregelen. Tijdens de definitieve oplevering spraken we alles nog eens door met het bestuur van de VvE.

 

November 2018: Resultaten

De uitkomst van bovenstaand traject dat ruim een jaar in beslag nam kan als volgt worden opgesomd:

 • Volledig EPA-advies (nulmeting);
 • Genomen maatregelen:
  • nieuw dak plus dakisolatie,
  • isoleren van de kopgevels inclusief vervanging spouw ankers,
  • isoleren van de opbouwgevels van de appartementen,
  • het plaatsen van zonnepanelen.
 • Jaarlijkse besparing:
  • CO2-reductie: 28.884 kg op jaarbasis,
  • Financieel: 10.132 euro,
 • Bruto investering 153.680 euro,
 • Toegekende subsidie: 23.327 euro,
 • Netto-investering: 130.353 euro,
 • Toegekende lening: 100.000 euro,
 • Jaarlijkse rente en aflossing: 8.287,08 euro,
 • Terugverdientijd: 12,9 jaar.

 

Uw VvE ook verduurzamen?

Meer informatie over onze dienstverlening? We kunnen u bijvoorbeeld ook van dienst zijn bij het maken van een groen MJOP.

 

Wilt u vrijblijvend een voorbeeld van het maatwerk energieadvies ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen het u per mail toe.

 

 


Referentie:
Het project verduurzaming van ons appartementengebouw te Waddinxveen, Werumeus Buninglaan 48-126 is geheel opgeleverd.
De bijdrage van Groen Nederland is hierbij onmisbaar geweest. Voor een bestuur welk bestaat uit vrijwilligers is het onmogelijk om het gehele proces in eigen beheer uit te voeren.
De kennis en ervaring van Groen Nederland is daardoor bijzonder belangrijk.
Wij zijn als VVE bijzonder tevreden over de samenwerking. Het hebben van 1 aanspreekpunt is geweldig. Korte lijnen en telkens snelle reacties en acties.
Conclusie:
Wij adviseren elke VVE om de door ons gevolgde procedure ook ter hand te nemen. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd of de theoretische energie besparingen in de praktijk gehaald gaan worden.

Bestuur VVE Werumeus Buninglaan 48-126 Waddinxveen.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.