Waarom verzetten mensen zich tegen windmolens?

We moeten verduurzamen, daar komen we niet onderuit. Aan de horizon van veel dorpen en steden zijn de windmolens niet meer weg te denken. Toch willen veel Nederlanders niet in de buurt van windmolens wonen en groeit het verzet tegen windparken. Waarom is het verzet zo heftig?

 

Waarom verzetten mensen zich tegen windmolens?

Een energietransitie naar duurzame bronnen is belangrijk om het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren, maar dit is niet eenvoudig. Een veel gehoord bezwaar van windmolens is dat ze de horizon vervuilen. Omwonenden willen niet naar windmolens kijken. Er zijn ook bezwaren om gezondheidsredenen. Bromtonen (laagfrequent geluid) en trillingen van de windturbines kunnen stress en slapeloosheid veroorzaken. Daarnaast ervaren omwonenden dat hun huis en de huizen in de buurt in waarde dalen.

 

Hoe ervaren omwonenden geluidsoverlast?

Windmolens geven geen geluidsoverlast in de vorm van harde geluiden zoals een auto met een knaluitlaat. Windmolens kunnen wel 24 uur per dag een continu laagfrequent geluid geven, wat voor overlast kan zorgen. Vooral tijdens de nacht ervaren omwonenden het geluid van de windmolens als vervelend, omdat andere omgevingsgeluiden dan wegvallen. De windmolens zijn bovendien hoog, dus de geluiden verspreiden zich ver in de omgeving. Het geluid kan daarnaast trillingen in huizen veroorzaken, waar mensen gevoelig voor kunnen zijn.

 

Gezondheidsklachten ontstaan ook door stress

De windmolens kunnen voor sommigen ook leiden tot gezondheidsklachten. Alleen al het feit dat mensen zich druk maken over het plaatsen van windmolens rondom hun woning kan gezondheidsklachten opleveren. Stress is namelijk niet gezond voor een mens. Er is in Nederland nog niet veel onderzoek gedaan naar het effect van de geluiden van windturbines op de gezondheid van de omwonenden. Wel heeft het RIVM wetenschappelijke literatuur tegen het licht gehouden. In deze onderzoeken uit 2017 tot 2020 zijn de gezondheidseffecten van het geluid van windturbines onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat er een relatie is tussen het geluidsniveau van windmolens en hinder.

 

Ook hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre andere ziekten zoals hart- en vaatziekten en stofwisselingsstoornissen te koppelen zijn aan windturbines. Voor dit verband heeft het RIVM onvoldoende bewijs gevonden. Dat wil niet zeggen dat het verband er niet is, maar er is onvoldoende studies naar zijn gedaan om hier zekerheid over te geven.

 

De waarde van huizen daalt door de onrust over windmolens

Door de onrust over de windmolens dalen ook de huizenprijzen. Omwonenden met een eigen woning zijn onzeker over de waarde van hun huis en verzetten zich dus tegen de komst van windmolens. In de praktijk is ook gebleken dat windmolens in de omgeving zorgen voor lagere waarden van de omringende huizen. Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat het om een daling van 2% tot maximaal 5%. Maar er zijn ook studies waaruit blijkt dat de effecten groter zijn.

 

Door toenemend verzet tegen windmolens zal het effect op de huizenprijzen waarschijnlijk ook groter worden. Potentiële huizenkopers zullen door de onrust niet zo snel besluiten om in de buurt van windmolens te gaan wonen. Lagere huizenprijzen zijn logischerwijs het gevolg van deze dalende vraag.

 

Samenvattend verzetten omwonenden zich tegen windmolens omdat ze er op meerdere manieren nadelen door ondervinden. Toch heeft een alternatief zoals windmolens op zee ook nadelen. De energietransitie zal dus nog veel discussie opleveren.

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

     

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.