Informatiemarkt Duurzaamheid VvE Metea

Op 31 januari 2018 vond de Informatiemarkt Duurzaamheid plaats. Tijdens deze informatiemarkt hebben verschillende bedrijven zich aan u voorgesteld. In onderstaande informatiefolder komen al deze bedrijven nog een keer naar voren.

[dflip id=”7220″ type=”thumb” tags=”Lees-hier”]

Groen MJOP

Tijdens de informatiemarkt hebben de bedrijven uit de gids zoals hierboven weergegeven, energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het huidige meer jaren onderhoudsplan (MJOP) zodat de VvE een Groen MJOP heeft. Wij hebben vanuit meerdere VvE’s begrepen dat hier interesse in is, tevens was de meest gestelde vraag na de informatiemarkt: “Hoe komt onze VvE aan een Groen MJOP?” en “Welke stappen moet de VvE hiervoor nemen?“.

VvE Energie heeft het 9-stappenplan ontwikkeld, aan de hand van dit stappenplan begeleiden wij de VvE bij het opstellen van een Groen MJOP en uitvoeren van de te nemen maatregelen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de VvE volledig ontzorgd wordt tijdens het proces naar een duurzame VvE in combinatie met een Groen MJOP.

De eerste en misschien wel de belangrijkste stap is de kennismaking met een van onze medewerkers. Tijdens de kennismaking kijken wij samen met de VvE op welke onderdelen er behoefte om te besparen. Hierbij hanteren wij altijd de volgende volgorde:

  1. Isoleren & ventileren;
  2. Besparen op energieverbruik;
  3. Opwekken energie;
  4. Individuele appartementen verbeteren.

Het volledige 9-stappenplan inclusief toelichting kunt u hier downloaden. Voor de uitvoering van een nulmeting en het laten opstellen van een Groen MJOP zijn verschillende subsidies beschikbaar, op zowel landelijk als lokaal niveau.

 

Wanneer u hier meer informatie over wilt ontvangen of graag een kennismaking met ons inplant dan kunt u hiervoor contact opnemen met Hans van Bezooijen: hans@vveenergie.nl | 030-3031714 | 06-53833841

Wanneer u wilt weten of uw VvE kan besparen aan de kostenzijde van de energienota, bijvoorbeeld door middel van collectieve inkoop of het verlagen van de capaciteit van de aansluiting, dan kunt u hier de jaarnota uploaden zodat wij alvast een vrijblijvend advies voor uw VvE op kunnen stellen.