Energiebesparende maatregelen voor uw VvE

Dit jaar is er wederom sprake van een toename van het verbruik van duurzame energie, al betreft het een lichte stijging. In 2015 is er voornamelijk meer wind-, zonne- en bodemenergie verbruikt. De toename van het verbruik uit biomassa is relatief laag. Dit blijkt uit het gepubliceerde artikel van donderdag 26 mei 2016 door nu.nl. Het verbruik van duurzame energie wordt reeds gezien als een bron die meewerkt aan energiebesparende maatregelen.

 

 

 

Aandeel hernieuwbare energie

Energiebesparende maatregelen verplicht?

Op dit moment is het voor de zwaardere industrie verplicht om maatregelen te treffen, wanneer de investeringen binnen vijf jaar terug verdiend worden. Voor u als VvE is het (nog) niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen, al kan dat een goede investering zijn. U kan dan bijvoorbeeld denken om uw elektraverbruik te reduceren door het vervangen van uw armaturen voor LED-verlichting.

Stemmeerderheid bij energiebesparende maatregelen

Wanneer u met uw VvE gebruikelijk onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken wil plegen, dient u de normale meerderheid te hebben van; de helft van het aantal stemgerechtigde +1. Echter, voor energiebesparende maatregelen wijkt dat af.

Een aantal kleine energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van nieuwe dak delen, kan volgens de gebruikelijke stemming worden besloten. De maatregelen betreffende zonnepanelen of dubbele beglazing vallen niet onder het gewone onderhoud. Dit houdt in dat de besluiten, alleen uitgevoerd kunnen worden, als de stemming een meerderheid kent van 4/5de óf dat er op de vergadering waarin gestemd wordt minimaal een gedeelte van het aantal stemmers aanwezig is. Dit is in de statuten van de Vve vastgelegd. Bijvoorbeeld 2/3de of 4/5de. Voor een nieuwe, niet bestaande maatregel, gelden immers strengere eisen.

Wilt u meer informatie aangaande besparingsmogelijkheden of stemming, neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 030-3031774 of info@vveenergie.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.