Berekend gasverbruik wijkt af op nota

Sinds 1 juni is het voor iedereen mogelijk om de calorische waarden van het aardgas in te zien.

Er bestaat een duidelijk verschil tussen het geregistreerde gasverbruik op basis van de meterstanden en het daadwerkelijk afgerekende gasverbruik. Dit verschil ontstaat namelijk door de calorische waarde van het aardgas. Dit betreft een correctiefactor om de energie in het aardgas te bepalen.

De calorische waarde is per netgebied en per periode verschillend. De Nederlandse Gasunie bepaald als landelijke netbeheerder deze calorische waarde, waardoor de regionale netbeheerders , zoals Liander en Stedin, op hun beurt per netgebied drie varianten bepalen. De energieleveranciers zijn vervolgens verplicht aan de hand van een van deze varianten het geregistreerde gasverbruik te corrigeren.

 

 1. Gewogen gemiddelde calorische uurwaarden per netgebied
 2. Maandgemiddelde calorische omrekenfactor per netgebied
 3. Temperatuur gecorrigeerde profielfracties per profielcategorie

 

Alvorens de genoemde varianten wat meer toe te lichten, wellicht praktisch om eerst het proces en totstandkoming te benoemen. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Door middel van verbranding van aardgas vormen de gasmoleculen een chemische reactie met zuurstof. Daarbij ontstaan kooldioxide, waterdamp (en warmte). Bij het bepalen van de calorische waarde, wordt er een verschil gemaakt tussen de onder- en bovenwaarde. Bij de calorische onderwaarde wordt vastgesteld dat de energie-inhoud van 1 kubiek meter gas, wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding. De onderwaarde van aardgas is bepaald op 31,65 MJ/m³. De bovenwaarde betreft de vrijgekomen warmte bij de verbranding en bij de gecondenseerde waterdamp. De bovenwaarde van aardgas is bepaald op 35,17 MJ/m³.

 

Kleinverbruikaansluitingen met een capaciteit van < G25, kennen een profielcategorie van G1A, G2A. De berekende correctie wordt opgemaakt aan de hand van de maangemiddelde calorische omrekenfactor. De factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor kleinverbruik- en profielaansluitingen G2C. Deze wordt eventueel aangevuld met de Temperatuur gecorrigeerde profielfractie (TCPF). Deze fracties worden gebruikt om de gewogen calorische factor voor profielaansluitingen te bepalen voor een verbruiksperiode die niet gelijk is aan een kalendermaand. Tevens gehanteerd in de profielallocatie en in de reconciliatie van de regionale netbeheerder.
Grootverbruikaansluitingen hebben een uur bemeten meter, categorie: GXX en GGV. De correctie vindt plaats middels de gewogen gemiddelde calorische uurwaarde.

 

Middels een complexe berekening wordt vervolgens het definitieve verbruik bepaald:

 

 

Voor inzicht in de door de leverancier gebruikte calorische waarde, is deze via een website na te gaan: https://mijnenergiedata.nl/calorische-gaswaarden/ . De gegevens kunnen worden opgevraagd worden door de postcode en huisnummer of EAN-code in te vullen.

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

   

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.