Casus: volledige laadinfrastructuur voor VvE in Amsterdam

Eind 2022 hebben wij in samenwerking met onze partner en installatiepartij EHBI Group BV een volledige laadinfrastructuur aangelegd voor een VvE in Amsterdam. In de parkeergarage zijn alle parkeerplaatsen volledig voorbereid op de toekomst van elektrisch rijden.

In deze blog leest u hoe het proces er voor deze VvE uit zag, welke werkzaamheden wij hebben verricht en wat daarvan het resultaat was.

 

 

Het laadpalenadvies als startpunt

In eerste instantie hebben wij voor de VvE een laadpalenadvies opgesteld. Hiervoor kwam een technisch expert op locatie de parkeergelegenheid en CVZ-aansluiting inventariseren. De VvE was op zoek naar een schaalbare en toekomstbestendige oplossing. In het laadpalenadvies hebben wij daarom de mogelijkheden voor een laadinfrastructuur uitgewerkt.

In het laadpalenadvies hebben wij de voor- en nadelen van de opties op een rij gezet. Ook gaven wij hierin een advies over de nodige aansluitwaarde in de meterkast, de manieren om brandveiligheid te waarborgen en informatie over de wet- en regelgeving. Als bijlage ontving de VvE een offerte van de installateur voor de infrastructuur.

 

Wat is er geïnstalleerd in de parkeergarage?

Door als VvE te kiezen voor een laadinfrastructuur, kiest de VvE voor een totaaloplossing. Alle parkeerplaatsen van deze VvE zijn technisch voorbereid op een laadpunt. Naast de meterkast is een verdeelkast geplaatst waarop een vlakbandkabel is aangesloten die langs alle 56 parkeerplaatsen loopt.

Bij de eerste installatie kozen direct 29 bewoners ervoor om een laadpaal te laten installeren bij hun parkeerplaats. Vanaf de vlakbandkabel is naar die 29 parkeerplaatsen een aftakking gemaakt waarop een laadpaal is geïnstalleerd. De andere eigenaren die op een later moment een laadpaal willen laten installeren, kunnen gemakkelijk aangesloten worden op het systeem.

 

 

Veiligheid van het systeem

De infrastructuur is door gecertificeerde installateurs en volgens alle veiligheidsnormen geïnstalleerd. De installatie is voorzien van load balancing, zodat de beschikbare capaciteit gelijk wordt verdeeld over de auto’s die opladen. Omdat de laadpalen in een inpandige parkeergarage zijn geplaatst, is de hele installatie ook gekoppeld aan de brandmeldinstallatie, die het systeem afschakelt bij calamiteiten.

 

Financiering

De VvE heeft ervoor gekozen om de laadinfrastructuur voor te financieren vanuit het reservefonds. Alle eigenaren die direct een laadpaal lieten plaatsen, hebben hiervoor een vast bedrag betaald van ongeveer €3000,-. Eigenaren die een laadpaal laten installeren betalen op deze manier de VvE terug. Als incentive voor bewoners om meteen een laadpaal te laten plaatsen, is afgesproken dat bewoners die later aansluiten op de infrastructuur iets meer betalen. Op basis van het energiecontract is binnen de VvE een vaste kWh-prijs afgesproken voor het opladen. De VvE heeft ervoor gekozen om hier geen marge op te zetten, zodat het voordelig is om aan huis te laden.

 

Besluitvorming en draagvlak creëren

Voorafgaand aan het unaniem positieve ALV besluit, heeft het bestuur hard gewerkt om draagvlak te creëren. Verschillende opties voor laadpalen zijn geïnventariseerd en voorgelegd aan de leden van de VvE. Het grootste struikelpunt was dat enkele eigenaren zich zorgen maakten over brandveiligheid. Met deze eigenaren zijn bestuursleden persoonlijk in gesprek gegaan om de zorgen weg te nemen. Door hierin tijd te investeren, is het gelukt om tot een positief besluit te komen, waardoor deze VvE van een toekomstbestendig en schaalbare laadoplossing geniet.

 

Bent u benieuwd wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang vrijblijvend meer informatie.

Totaaloplossing infrastructuur laadpalen

Heeft u interesse in meer informatie over onze laadoplossing en een prijsindicatie voor de parkeerplekken van uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner VvE Laadloket zo snel mogelijk contact met u op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.