Op iedere vraag een passend antwoord.

''Prima 3-jarig contract miv 1-1-24!''

Wat de toekomst brengt, weet niemand. Maar t.o.v. Het contract van 2023 en mooie verbetering in kosten!

Mevrouw Marianne Blaas

VvE De Lakei

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Zekerheid dankzij vaste tarieven
  • Geen verassingen
  • Stabiliteit

Tarieven termijnbedrag en kosten

Enkel tarief: verhouding 52/48% regel

Indien de VvE een enkele meter heeft of kan er slechts één telwerk worden doorgegeven/uitgelezen: dan wordt dit voor 52% tegen normaal- en 48% tegen daltarief afgerekend.

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald? 

Aan het begin van de leveringsperiode wordt er door de energieleverancier een schatting gemaakt. Het wordt gebaseerd op het geschatte jaarverbruik aan gas en/of stroom, vermenigvuldigd met het verwachte tarief en gedeeld door 12. In het termijnbedrag zijn ook alle voorziene vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen verwerkt.

Omdat de netbeheerkosten en energiebelastingtarieven voor 2025 nog niet bekend zijn, is op dit moment een exacte berekening nog niet mogelijk. De stijging/daling van de kosten inzake het leveringstarief is te berekenen door ‘het huidige tarief’ – ‘het nieuwe tarief’ te vermenigvuldigen met het verbruik.

 

Wat is het tarief inclusief alle overige kosten?

Ook wel het ‘all-in’ tarief genoemd, verwijst naar de totale kosten die men betaalt voor het verbruik van energie, inclusief alle componenten zoals leveringskosten, netwerkkosten en overheidsheffingen.

Leveringskosten: Ook wel het ‘kale’ leveringstarief genoemd. Dit zijn de kosten die men aan de leverancier betaald voor het leveren van de energie.

Netwerkkosten: Kosten voor het gebruik van het energienetwerk, inclusief de distributie van energie naar de aansluiting.
Bij een kleinzakelijke aansluiting betreft dit een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Hier tref je een overzicht van de netwerkkosten.
Bij grootzakelijke aansluitingen worden deze kosten separaat gefactureerd door de netbeheerder.

Overheidsheffingen: Energiebelasting betaalt men over elke kWh stroom of m³ gas die men verbruikt. Hieronder een overzicht van de energiebelastingtarieven:

2024
Elektra EB  excl.  incl. 
< 10.000 kWh 0,10880 0,10880 0,13165
10.001 – 50.000 kWh 0,09037 0,09037 0,10935
50.001 – 10 mln kWh 0,03943 0,03943 0,04771
Heffingskorting -521,81 -631,39
Gas EB  excl.  incl. 
< 5.000 m3 0,58301 0,58301 0,70544
0 – 170.000 m3 0,58301 0,58301 0,70544
170.001 – 1 mln m3 0,22378 0,22378 0,27077
1 mln-10 mln m3 0,12855 0,12855 0,15555

 

Teruglevering

Wordt er gesaldeerd?

Audax hanteert de salderingsregeling voor zonnepanelen. Hier is hoe het werkt:

Salderen: De hoeveelheid stroom die je in een verbruiksjaar hebt afgenomen, wordt één-op-één weggestreept tegen de hoeveelheid stroom die je hebt teruggeleverd aan het net. Dit betekent dat je alleen betaalt voor het netto verbruik (afgenomen energie minus teruggeleverde energie).

Terugleververgoeding: Als je meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt, ontvang je een terugleververgoeding. Deze vergoeding is meestal lager dan de kWh-prijs in je contract.

Jaarlijkse verrekening: Salderen gebeurt per verbruiksjaar, niet per kalenderjaar. Op je jaarnota zie je hoeveel stroom je hebt afgenomen en hoeveel je hebt teruggeleverd. Als je meer hebt opgewekt dan je hebt afgenomen, krijg je een terugleververgoeding.

Kortom, Audax houdt zich aan de salderingsregeling en zorgt ervoor dat je eerlijk wordt gecompenseerd voor de stroom die je opwekt met je zonnepanelen.

 

Staat de terugleververgoeding echt vast?

Ja. De afgelopen periode is de terugleververgoeding en het in rekening brengen van extra kosten veel in het nieuws. Bij dit aanbod staat de terugleververgoeding echt vast gedurende de hele looptijd.

 

Ik heb geen zonnepanelen. Waarom staan er teruglevertarieven in mijn bevestiging?

Wij vermelden standaard de teruglevertarieven in de bevestiging.

Heeft de VvE geen zonnepanelen? Dan kunnen deze tarieven genegeerd worden.

Gaat de VvE in de toekomst terugleveren? Dan worden deze tarieven gehanteerd.

 

Mijn Audax

Hoe maak ik een account aan?

Via deze link kan er een account worden aangemaakt: Inloggen MijnAudax

Hiervoor heeft de VvE het klantnummer en het geregistreerde mailadres nodig. Deze staan vermeld in de bevestiging.

 

 

“ Wij onderhandelen altijd eerst met de huidige leverancier, om een overstap te voorkomen.