Op iedere vraag een passend antwoord.

''Prima 3-jarig contract miv 1-1-24!''

Wat de toekomst brengt, weet niemand. Maar t.o.v. Het contract van 2023 en mooie verbetering in kosten!

Mevrouw Marianne Blaas

VvE De Lakei

Momenteel is de helpdesk gesloten, graag bellen wij u terug.

De voordelen

  • Zekerheid dankzij vaste tarieven
  • Geen verassingen
  • Stabiliteit

Aanbod, tarieven en looptijd

Wat zouden jullie adviseren in deze tijd? Nu 3 jaar vast zetten, of wachten op het 1-jarige aanbod in september?

Of de tarieven gaan stijgen of dalen is in de huidige markt extreem moeilijk te voorspellen.

Nu kiezen voor dit 3-jarige aanbod of wachten op het 1-jarige aanbod is september hangt af van je persoonlijke voorkeuren en de houding ten opzichte van risico. Als men verwacht dat de energieprijzen gaan dalen, kan een kortlopend contract aantrekkelijker zijn.

Aan de andere kant, als je je wilt beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen, kan een meerjarig contract een betere keuze zijn.

Het is belangrijk om de financiële situatie, risicotolerantie en verwachtingen van de VvE met betrekking tot de energiemarkt in overweging te nemen bij het kiezen tussen een één- of meerjarig energiecontract.

Het is voor ons dan ook moeilijk om een gericht advies te geven.

 

Kunnen wij na het verstrijken van de deadline nog gebruik maken van het aanbod?

Door de volatiliteit op de energiemarkt zijn wij genoodzaakt om een korte beslistermijn te hanteren. Hierdoor kunnen wij geen verlate aanmeldingen verwerken i.v.m. het volume dat precies zal worden ingekocht.

Jullie ontvangen vervolgens uiterlijk vóór 1 november a.s. ons 1-jarige aanbod voor boekjaar 2025, zoals jullie van ons gewend zijn.

 

Kan ik ook voor alleen gas of alleen elektra gebruik maken van dit aanbod?

Ons aanbod geldt voor alle contracten die (via ons) aflopen op 31 december 2024. Het is dus niet mogelijk om één van de twee producten af te nemen.

De reden hiervoor is dat leveranciers geen losse gasaansluitingen accepteren. Men kan alleen een gasaansluiting aanmelden in combinatie met een elektra aansluiting.

Een overzicht van de aansluiting is weergegeven op de landingspagina in de mail.

 

Kunnen jullie dit tarief ook realiseren voor een kortere of langere looptijd?

Nee, de genoemde tarieven zijn voor de looptijd: 1-1-2025 t/m 31-12-2027.

Indien jullie hier geen gebruik van willen maken, ontvangen jullie uiterlijk vóór 1 november a.s. ons 1-jarig aanbod voor boekjaar 2025, zoals jullie van ons gewend zijn.

Willen jullie niet wachten tot september en nu al een offerte voor één jaar ontvangen? Vraag deze dan aan via info@vveenergie.nl.

 

Waarom verschillen de tarieven wekelijks?

De tarieven op de energiemarkt kunnen wekelijks variëren vanwege verschillende factoren, waaronder:

Vraag en aanbod: Net als bij andere markten wordt de prijs van energie beïnvloed door vraag en aanbod. Als de vraag naar energie hoog is en het aanbod laag is, kunnen de prijzen stijgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens periodes van extreme weersomstandigheden of tijdens piekuren van energieverbruik.

Productiekosten: De kosten van het produceren van energie kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de prijs van grondstoffen (zoals olie, gas of steenkool) en de efficiëntie van energiecentrales. Schommelingen in deze kosten kunnen leiden tot veranderingen in de tarieven.

Marktregulering: Overheidsregulering en beleid kunnen ook invloed hebben op de tarieven op de energiemarkt. Veranderingen in belastingen, subsidies of andere regelgeving kunnen de prijzen beïnvloeden.

Internationale factoren: De energiemarkt is vaak verbonden met internationale markten, vooral voor grondstoffen zoals olie en gas. Gebeurtenissen op wereldschaal, zoals geopolitieke spanningen of productiebeperkingen door olieproducerende landen, kunnen de prijzen beïnvloeden.

Weersomstandigheden: Seizoensgebonden weerspatronen kunnen ook een rol spelen bij het bepalen van de energieprijzen. Bijvoorbeeld, extreme koude of hitte kan leiden tot hogere energievraag voor verwarming of koeling, wat de prijzen kan opdrijven.

Kortom, de tarieven op de energiemarkt zijn het resultaat van een complex samenspel van verschillende economische, politieke en meteorologische factoren, wat kan leiden tot wekelijkse variaties.

 

Enkel tarief: verhouding 52/48% regel

Indien de VvE een enkele meter heeft of kan er slechts één telwerk worden doorgegeven/uitgelezen: dan wordt dit voor 52% tegen normaal- en 48% tegen daltarief afgerekend.

 

Hoe groen is de stroom uit dit aanbod?

Het is 100% groene stroom uit Europese wind.

 

Termijnbedrag en kosten

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald? 

Aan het begin van de leveringsperiode wordt er door de energieleverancier een schatting gemaakt. Het wordt gebaseerd op het geschatte jaarverbruik aan gas en/of stroom, vermenigvuldigd met het verwachte tarief en gedeeld door 12. In het termijnbedrag zijn ook alle voorziene vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen verwerkt.

Omdat de netbeheerkosten en energiebelastingtarieven voor 2025 nog niet bekend zijn, is op dit moment een exacte berekening nog niet mogelijk. De stijging/daling van de kosten inzake het leveringstarief is te berekenen door ‘het huidige tarief’ – ‘het nieuwe tarief’ te vermenigvuldigen met het verbruik.

 

Wat is het tarief inclusief alle overige kosten?

Ook wel het ‘all-in’ tarief genoemd, verwijst naar de totale kosten die men betaalt voor het verbruik van energie, inclusief alle componenten zoals leveringskosten, netwerkkosten en overheidsheffingen.

Leveringskosten: Ook wel het ‘kale’ leveringstarief genoemd. Dit zijn de kosten die men aan de leverancier betaald voor het leveren van de energie.

Netwerkkosten: Kosten voor het gebruik van het energienetwerk, inclusief de distributie van energie naar de aansluiting.
Bij een kleinzakelijke aansluiting betreft dit een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Hier tref je een overzicht van de netwerkkosten.
Bij grootzakelijke aansluitingen worden deze kosten separaat gefactureerd door de netbeheerder.

Overheidsheffingen: Energiebelasting betaalt men over elke kWh stroom of m³ gas die men verbruikt. Hieronder een overzicht van de energiebelastingtarieven:

2024
Elektra EB  excl.  incl. 
< 10.000 kWh 0,10880 0,10880 0,13165
10.001 – 50.000 kWh 0,09037 0,09037 0,10935
50.001 – 10 mln kWh 0,03943 0,03943 0,04771
Heffingskorting -521,81 -631,39
Gas EB  excl.  incl. 
< 5.000 m3 0,58301 0,58301 0,70544
0 – 170.000 m3 0,58301 0,58301 0,70544
170.001 – 1 mln m3 0,22378 0,22378 0,27077
1 mln-10 mln m3 0,12855 0,12855 0,15555

 

Teruglevering

Wordt er gesaldeerd?

Eneco hanteert de salderingsregeling voor zonnepanelen. Hier is hoe het werkt:

Salderen: De hoeveelheid stroom die je in een verbruiksjaar hebt afgenomen, wordt één-op-één weggestreept tegen de hoeveelheid stroom die je hebt teruggeleverd aan het net. Dit betekent dat je alleen betaalt voor het netto verbruik (afgenomen energie minus teruggeleverde energie).

Terugleververgoeding: Als je meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt, ontvang je een terugleververgoeding. Deze vergoeding is meestal lager dan de kWh-prijs in je contract.

Jaarlijkse verrekening: Salderen gebeurt per verbruiksjaar, niet per kalenderjaar. Op je jaarnota zie je hoeveel stroom je hebt afgenomen en hoeveel je hebt teruggeleverd. Als je meer hebt opgewekt dan je hebt afgenomen, krijg je een terugleververgoeding.

Kortom, Eneco houdt zich aan de salderingsregeling en zorgt ervoor dat je eerlijk wordt gecompenseerd voor de stroom die je opwekt met je zonnepanelen.

 

Staat de terugleververgoeding echt vast?

Ja. De afgelopen periode is de terugleververgoeding en het in rekening brengen van extra kosten veel in het nieuws. Bij dit aanbod staat de terugleververgoeding echt vast gedurende de hele looptijd.

 

Ik heb geen zonnepanelen. Waarom staan er teruglevertarieven in mijn aanbod?

Wij vermelden standaard de teruglevertarieven in ons aanbod.

Heeft de VvE geen zonnepanelen? Dan kunnen deze tarieven genegeerd worden.

Gaat de VvE in de toekomst terugleveren? Dan worden deze tarieven gehanteerd.

 

Mijn Eneco Zakelijk

Hoe maak ik een account aan?

Via deze link kan er een account worden aangemaakt: Registreren – Mijn Eneco Zakelijk

Hiervoor heeft de VvE het klantnummer en de officiële tenaamstelling nodig. Deze staan vermeld in de bevestiging.

 

Let op: Het kan soms enkele dagen duren voordat de activatie link wordt verstuurd. 

“ Wij onderhandelen altijd eerst met de huidige leverancier, om een overstap te voorkomen.