Daling of stijging van de netwerkkosten in 2016?

De netbeheerders in Nederland zorgen voor het transport van stroom en gas naar het appartementencomplex. In iedere regio is er 1 netbeheerder, hierdoor is er geen concurrentie op dit gebied. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de tarieven die de netbeheerders in rekening brengen, zodat er niet onnodig veel betaald wordt voor het transport van energie.

Daling van de netwerkkosten door ACM

Doordat er in iedere regio in Nederland maar 1 netbeheerder is, houdt de ACM toezicht op de tarieven die door de netbeheerder in rekening gebracht worden. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een daling van de netwerkkosten. Volgens bronnen gaan de netwerkkosten ook dit jaar weer omlaag. De verwachting is dat de netwerkkosten komend jaar ongeveer € 6,00 dalen.

Stijging van de netwerkkosten door gemeentebelastingen

Volgens bronnen gaat de energierekening komend jaar ongeveer € 11,- tot € 16,- stijgen. Dit heeft te maken met precariobelasting die gemeentes heffen. Netbeheerder moeten voor het gebruik van de gemeentegrond deze zogenoemde precario belasting betalen. Op het moment dat een gemeente deze belasting in rekening brengt bij de netbeheerder is de netbeheerder verplicht deze belasting door te berekenen aan de eindgebruiker. Het lastige van deze situatie is dat netbeheerder overal hetzelfde tarief hanteren, dus ook in de gemeentes waar deze belasting nog niet geheven wordt, betalen de klanten voor de gemeentes waar deze belasting wel wordt geheven.

Ontwikkeling netwerkkosten sinds 2012

Aan de ene kant dalen de kosten doordat de ACM hier toezicht op houdt, maar aan de andere kant vindt er ook weer een stijging plaats doordat verschillende gemeentes precariobelasting heffen. De definitieve tarieven voor de netwerkkosten worden binnen enkele weken verwacht. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de netwerkkosten weer van de afgelopen 4 jaar. Hierbij is uitgegaan van een aansluiting van 3x35A (meeste appartementencomplexen hebben een aansluiting tussen de 3x35A en 3x63A). Het tarief is omgerekend naar een tarief met 21% BTW.

 

3x35A Enexis Liander Stedin
2012 € 831,63 € 914,66 € 851,97
2013 € 869,58 € 982,04 € 1.016,41
2014 € 881,46 € 940,71 € 936,46
2015 € 831,43 € 914,66 € 851,97

 

Staat de netbeheerder van het appartementencomplex niet in bovengenoemde tabel maar wilt u wel de ontwikkeling van de tarieven van uw netbeheerder weten of heeft u een andere aansluitcapaciteit waarvan u de tarieven wilt weten, neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 030-3031774.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.