Ruilverkaveling tussen Enexis en Liander

In navolging van de gesprekken in 2015 tussen netbeheerders Enexis en Liander, hebben zij overeenstemming bereikt over een ruilverkaveling van hun netwerk. Door de ruil moet het voor klanten duidelijker worden aan wie ze verbonden zijn en de werkwijze efficiënter maken. Liander ruilt het netwerk in de regio’s Eindhoven en zuidoost Brabant; gebied Endinet. Overigens, sinds enige tijd is Endinet onderdeel van Enexis. Enexis heeft het netwerk in Friesland en de Noordoostpolder geruild met Liander

De provinciegrenzen lopen nu gelijk met de netwerkgebieden, welke als voornamelijke reden heeft gediend. Bij Liander heeft het betrekking op het oude Endinet gebied dat 108.000 elektriciteits- en 398.000 gasaansluitingen bedraagt Bij Enexis gaat het om 51.000 elektriciteits- en 196.000 gasaansluitingen in Friesland en 28.000 elektriciteits- en 27.000 gasaansluitingen in de Noordoostpolder. .

De ruilverkaveling is sinds 1 januari 2016 een feit. Echter, welk effect heeft de ruilverkaveling voor u? Daar de netwerkkosten inherent zijn aan de aansluitwaarde van uw elektra- of gasmeter, is er een onderscheid te maken tussen de klein- en grootzakelijk aangemeten aansluitingen.

Kleinzakelijk – Verandering tariefstelling
Daar netbeheerders niet dezelfde tariefstelling hanteren, verschillen de netwerkkosten vanaf 2016 voor u. Een overzicht van het verschil per netbeheerder in netwerkkosten voor 2016. De tariefstelling wordt elk jaar opnieuw door de netbeheerders vastgesteld. Onderstaande tariefstelling is incl. BTW.

Aansluitwaarde Elektra Enexis Liander
3x25A  €    229,14  €     230,69
3x35A  €    835,54  €     899,18
3x50A  € 1.210,65  €   1.310,60
3x63A  € 1.585,75  €   1.729,37
3x80A  € 1.960,85  €   2.140,79

 

Aansluitwaarde Gas Enexis Liander
G6 < 500 m³ € 106,38 € 106,99
G6 < 4000 m³ € 147,60 € 148,14
G6 > 4000 m³ € 230,11 € 230,38
G10 € 392,15 € 391,22
G16 € 557,16 € 557,12
G25 € 967,92 € 956,13

 

Grootzakelijk – Verandering tariefstelling
Voor de grootzakelijke aansluitingen is er een onderscheid te maken in een netwerkcontract en transportcontract. Beide overeenkomsten kennen een aparte tariefstelling en verschillen uiteraard tussen Liander en Enexis. Daarnaast hanteren de netbeheerders een andere capaciteitsindeling van uw aansluiting, inherent de kosten. Bijvoorbeeld:

U betaalt bij Enexis voor een elektra-aansluiting t/m 3 MVA €1.802 excl. BTW op jaarbasis, terwijl dit bij Liander € 6.900,12 excl. BTW is.

Netwerkcontract – Enexis

Aansluitcapaciteit Vastrecht aansluitdienst €/jaar Vastrecht Aansluitdienst €/meter per jaar
3x80A t/m 3x250A (173 kVA)  €                                                   169,00 n.v.t.
3x250A (173 kVA) t/m 1750 kVA  €                                                   667,00 n.v.t.
1750 kVA t/m 3 MVA  €                                                1.802,00 n.v.t.
3 MVA t/m 6 MVA  €                                                1.802,00  €                                                                                        2,37
6 MVA t/m 10 MVA  €                                                2.091,00  €                                                                                        2,60
10 MVA Maatwerk Maatwerk

 

Netwerkcontract – Liander

Aansluitcapaciteit Vastrecht aansluitdienst €/jaar Vastrecht Aansluitdienst €/meter – vanaf 3MVA
3x80A t/m aangesloten op het LS-net  €                                                      34,08 n.v.t.
3x80A en t/m 100 kVA af alg. voedingspunt  €                                                   129,12 n.v.t.
100 kVA t/m 160 kVA af alg. voedingspunt  €                                                   144,96 n.v.t.
160 kVA t/m 630 kVA met trafo en LS-meting  €                                                   565,56 n.v.t.
630 kVA t/m 1 MVA met trafo en LS-meting  €                                                   565,56 n.v.t.
1 MVA t/m 2 MVA  €                                                1.093,32 n.v.t.
2 MVA t/m 5 MVA  €                                                6.900,12  €                                                                                        0,15
5 MVA t/m 10 MVA  €                                                8.196,00  €                                                                                        0,15
10 MVA Maatwerk maatwerk

 

 

Er is nog al een aantal verschillen in capaciteitendelingen en jaarlijkse kosten tussen Enexis en Liander. Voor actuele overzichten betreffend uw VvE, kunt u via deze link de tarieven op Enexis bekijken en voor uw eigen situatie raadplegen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.