Legionella beheer voor appartementencomplexen

Voor deze blog hebben wij een van onze partners gevraagd om een advertorial te schrijven. In deze blog komt het onderwerp legionella aan bod.

Helaas eist legionellabesmetting jaarlijks nog teveel slachtoffers. Het is nog te vaak een ondergeschoven kindje waarvoor te weinig aandacht is. Een besmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Maar gelukkig hebben we in Nederland de Drinkwaterwet. Deze wet is er om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en schrijft voor wat eigenaren van collectieve watervoorzieningen verplicht zijn te doen aan legionella preventie.

Middels deze Blog hoop ik een stukje duidelijkheid te kunnen scheppen in de wereld van Legionella Beheer. Is legionella beheer (voor appartementencomplexen) nu wel nodig of niet…? Wat zijn de verplichtingen voor een appartementencomplexen? Wie draagt er verantwoordelijkheid? Dit zijn allen vragen die wij vaak terugkrijgen. Hieronder een antwoord.

De wet maakt onderscheid in ‘prioritair’ en ‘niet prioritair’. appartementencomplexen vallen onder de categorie ‘niet prioritair’. Hiermee zijn deze instanties vrijgesteld van een aantal wettelijke bepalingen. Echter wil dat niet zeggen dat ze daarmee vrijgesteld zijn van elke verplichting. Het feit dat deze ‘gebouwen’ onder ‘laag risico’ vallen zegt dat de te nemen maatregelen, om legionella besmetting te voorkomen, niet zijn vastgelegd in de wet. Een eigenaar van een gebouw, of dit nu een fabriek of kantoorcomplex betreft, heeft de wettelijke verplichting om (drink)water te leveren dat vrij is van schadelijke organismen zoals de legionella bacterie. U, als eigenaar, draagt hier ook de verantwoordelijkheid voor. Dit is best een lastige opgave. Gelukkig zijn er ook een scala aan bedrijven en activiteiten die een oplossing kunnen bieden zonder dat dit nou enorm in de papieren gaat lopen. Deze activiteiten lopen uiteen van het periodiek spoelen van tappunten (door de gebruiker zelf of door een extern bedrijf) tot en met automatische monitoringssystemen met zelf regulerende spoelinrichtingen. Trapt u niet in deze valkuil. Voor u het weet bent u overgeleverd aan de wereld die ‘adviseurs’ heten.

Beheer&Water2 is van mening dat er niet meer gedaan moet worden dan absoluut noodzakelijk is. In de meeste gevallen beperkt zich dit tot een inventarisatie van de waterleiding installatie en een deskundig advies van welke maatregelen getroffen moeten worden zodat u voorkomt dat u zelf ook slachtoffer word van deze bacterie. Indien u zich wil laten voorlichten, neemt u dan contact met ons op. info@beheerenwater2.nl of 085-2105112.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.