Meer tijd en geld voor Verenigingen van Eigenaren

De subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis’ is aangepast. Dat heeft tot gevolg dat VvE’s meer tijd en meer geld krijgen voor energiebesparende maatregelen. De subsidiepot voor energiebesparende maatregelen wordt verdubbeld tot 12 mln. euro. 

In deze blog leest u wat er precies gaat veranderen.

Per 4 april 2018 verandert dit voor VvE’s

U kunt een aanvraag voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis’ doen voor de VvE’s die u in beheer heeft. De volgende zaken wijzigen per 4 april 2018.

Verhoging budget

Voor verenigingen wordt het budget voor de energiebesparende maatregelen verhoogd van 6 miljoen euro naar 12 miljoen euro. Dat betekent dat het gereserveerde subsidiebudget van 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen nu ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.

Diverse subsidie-aanpassingen voor energieadvies

  1. De subsidiebedragen worden verhoogd om meer financiële ruimte te bieden. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van 2.000 euro naar maximaal 3.600 euro.
  2. Kiest u voor een MJOP gecombineerd met een energieadvies met eventuele procesbegeleiding dan wordt de subsidie verhoogd van 3.450 euro naar maximaal 5.400 euro.
  3. U kwam al in aanmerking voor subsidie op energieadvies wanneer de vereniging op basis van dat advies binnen 1 jaar energiebesparende maatregelen uitvoerde. De uitvoeringstermijn voor het nemen van energiebesparende maatregelen wordt verruimd naar 5 jaar.
  4. U mag nu ook subsidie aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. Deze subsidie bedraagt maximaal 2.480 euro.

Verlenging van termijn ‘zeer energiezuinig pakket’

Verenigingen krijgen langer de tijd voor de uitvoering van een ‘zeer energiezuinig pakket’: 24 i.p.v. 12 maanden.

Subsidie voor een energiedisplay

Het is per 4 april 2018 mogelijk om 100 euro subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit is een aanvullende energiebesparende maatregel, de energiedisplay of slimme thermostaat moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Welke voorwaarden dit zijn, kunt u lezen op de website van de rijksdienst voor ondernemend Nederland.

De subsidiegever maakt onderscheid tussen twee types energiedisplay:

  1. het eenvoudige display
  2. het geavanceerdere type, gekoppeld aan een energiemanagementsysteem (EMS). Een EMS is een applicatie die op de slimme meter aan te sluiten is, dit systeem laat de actuele energieverbruiksdata zien.

Subsidie voor slimme thermostaat

Naast het energiedisplay worden twee varianten van een slimme thermostaat opgenomen als aanvullende subsidiabele maatregel. Het gaat om thermostaten die:

  1. gekoppeld zijn aan een EMS
  2. individuele ruimteverwarming mogelijk maken.

Wilt u weten wat de subsidiemogelijkheden zijn voor úw VvE?

Wilt u weten hoeveel subsidie uw VvE kan ontvangen en hoe u deze kan aanvragen? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen het u per mail toe.

 

Subsidie

Wil je vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor de VvE? Vul hieronder je gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.