Salderingsregeling verdwijnt, terugleversubsidie komt in de plaats

salderingsregeling

De overheid bedenkt allerlei regelingen om particulieren en bedrijven een bijdrage te laten leveren aan de klimaatdoelen.

Dat doen ze bij voorkeur via de portemonnee.

Om het zelf opwekken van energie financieel aantrekkelijk te maken zijn er verschillende regelingen:

De salderingsregeling

De salderingsregeling is bestemd voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf energie opwekken. Een deel van deze opgewekte energie wordt direct verbruikt. De rest wordt teruggeleverd aan het net. Bij salderen wordt de teruggeleverde energie op de jaarnota afgetrokken van de verbruikte energie. De vergoeding is hierdoor gelijk aan het leveringstarief incl. energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en btw.

Wanneer u meer terug levert aan het net, dan dat u geleverd krijgt, dan bent u de salderingsgrens gepasseerd. Voor dit gedeelte ‘teveel’ opgewekte energie krijgt u een terugleververgoeding die verschilt per leverancier. Wanneer deze situatie voor u van kracht is dan houdt VvE Energie hier rekening mee en brengt u onder bij de leverancier met de hoogste vergoeding.

De PostCodeRoos regeling

De PostCodeRoosRegeling is geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. (De fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief.) Particulieren die niet zelf over een dak beschikken kunnen op die manier toch administratief energieneutraler worden door energie terug te leveren en bovendien gebruikmaken van belastingvoordeel.

De SDE+

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is alleen bestemd voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen op die manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Dat is beter voor het milieu en bovendien wordt Nederland zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat komt tot de conclusie dat de SDE+ meer klimaatbesparing oplevert dan de salderingsregeling en de PostCodeRoosregeling.

Salderingsregeling komt te vervallen

De salderingsregeling gaat in 2020 verdwijnen, zo heeft de minister besloten. Hij komt wel met een alternatief: de terugleversubsidie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Terugleversubsidie

De minister heeft verschillende varianten onderzocht en concludeert dat de terugleversubsidie de beste stimulans geeft om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) renderen. Bovendien is het bij een terugleversubsidie mogelijk om een soepele overgang te creëren voor particulieren en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Sommige bestaande productie-installaties zijn namelijk nog niet terugverdiend omdat de kosten voor zonnepanelen vroeger hoger lagen dan nu.

PostCodeRoosregeling nog in onderzoek

De minister onderzoekt nog of de PostCodeRoos regeling ook kan overgaan in terugleversubsidie. Volgens de minister is ook deze regeling te kostbaar en leidt net als de salderingsregeling op termijn tot overstimulering.

Terugleversubsidie

Bij het afstemmen van de terugleversubsidie wordt uitgegaan van een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat particulieren bereid blijken te zijn om 7 jaar te investeren. Niet alleen hernieuwbare energie middels zonne-energie komt hiervoor in aanmerking, maar ook andere vormen, zoals windenergie. De overheid zal de hoogte van de subsidie nog bekendmaken. Wel is al bekend gemaakt dat de uitbetaling van de terugleversubsidie via de energienota zal verlopen.

Belastingvoordeel

De particulieren en bedrijven die de zelf opgewekte energie direct of later verbruiken hoeven hierover geen energiebelasting en ODE te betalen. En wanneer u al gebruikmaakt van de salderingsregeling komt u in aanmerking voor een overgangsregeling.

VvE Energie voor informatie en advies

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de salderingsregeling en de terugleversubsidie? VvE Energie houdt de ontwikkelingen in de gaten.  Wanneer u ervoor kiest om VvE Energie in te schakelen, dan kijken onze experts altijd welke leverancier de beste salderingsregeling heeft voor uw VvE. Ook zodra de terugleversubsidie in werking treedt, zullen wij proactief handelen en voorzien wij u tijdig van de juiste informatie en een passend advies.

Meer informatie en contact

U kunt ons op werkdagen bellen tussen 9.00 u en 18.00 u. op telefoonnummer: 030-3031774 of een mailtje met daarin uw contactgegevens sturen naar: info@vveenergie.nl, dan nemen wij contact met u op.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.