Subsidieregelingen voor verduurzaming VvE 

verduurzaming vve

U kunt als VvE energie besparen op energiekosten wanneer u deelneemt aan ons energiecollectief. Maar dat is niet het enige waarbij we u van dienst kunnen zijn. Wij kunnen uw VvE volledig begeleiden naar verduurzaming. En het leuke is, voor de verduurzaming van VvE’s bestaan diverse subsidieregelingen!

Welke vorm van subsidie voor u mogelijk interessant is, weten we pas na onderzoek. Er zijn subsidieregelingen voor onderzoek, advies en voor het doorvoeren van duurzame maatregelen. Omdat wij EPA-, NoM- en overige adviezen aanbieden kunt u voor onze adviezen en begeleiding ook subsidie ontvangen. In deze blog zet ik de subsidiemogelijkheden voor u op een rij.

Subsidie vanuit provincie Gelderland

VvE’s in de provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NoM)-ready aanpak. VvE Energie kan dit onderzoek voor u doen. Voorwaarde voor deze subsidieaanvraag is wel dat de VvE bestaat uit minimaal 10 wooneenheden én het gebouw moet voor 1990 zijn gebouwd.

Verduurzaming van een VvE is altijd maatwerk. We starten daarom met een onderzoek van de mogelijkheden binnen uw VvE. Uit het onderzoek volgt een advies over de te nemen energiebesparende maatregelen. U krijgt in beeld welke stappen een verbetering van het energielabel haalbaar maken, en hoe dit aan te pakken. Wij kunnen dit hele proces voor u begeleiden.

Subsidie Gelderland tot 31 december 2018

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 4.000. Maar let op: er is een bepaald totaalbedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Meer informatie over de regeling in Gelderland leest u op de website van de provincie Gelderland. Wilt geheel vrijblijvend een helder subsidie-advies voor uw VvE aanvragen om te delen in het bestuur? Stuur ons nu dan een kort mailtje: duurzaam@vveenergie.nl

Subsidie RVO voor energieadvies

Als u wilt weten hoe u de energieprestatieprestaties binnen uw gebouw(en) kunt verbeteren, dan kunt u door ons een energieadvies laten opstellen. Een energieadvies is altijd maatwerk. In het advies leest u terug wat de huidige energiezuinigheid van het complex is, wat de verbeteropties zijn, hoe hoog de kosten zijn en wat het gaat opleveren. Op basis van dit energieadvies kunt u de juiste maatregelen (laten) nemen voor uw gebouw.

De subsidie voor energieadvies vraagt u achteraf aan door een factuur en een betalingsbewijs mee te sturen met de aanvraag. Het subsidiebedrag van het energieadvies bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), met een maximum van € 2.480.

Subsidie RVO voor energieadvies met procesbegeleiding

Wanneer u van ons maatwerkadvies heeft ontvangen, bent u niet verplicht de maatregelen door te voeren. Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Prettig om te weten: ook hiervoor kunt u onze externe begeleiding inhuren én ook voor deze procesbegeleiding subsidie ontvangen. Voorwaarde is wel dat u minimaal 2 energiebesparende maatregelen dient te nemen en deze maatregelen binnen 1 jaar laat uitvoeren.

Het subsidiebedrag van het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum van € 3.600.

Subsidie RVO duurzaam of groen mjop

Zodra u het energieadvies heeft laten o pstellen, weet u welke energiebesparende maatregelen de hoogste rendement opleveren. Wanneer u deze maatregelen opneemt in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de vereniging, dan komt u voor meer subsidie in aanmerking. 

VvE Energie is gespecialiseerd in het opstellen van duurzame (of groene) MJOP’s voor VvE’s. In een groen MJOP staat een overzicht van alle onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die tijdens de looptijd van het plan zullen worden uitgevoerd, met daarbij een kostenberekening van de geplande werkzaamheden én een gelijkmatige toekenning van de kosten op jaarbasis.

Hoe wij een duurzaam MJOP voor uw VvE opstellen leest u hier.

Wilt geheel vrijblijvend een helder subsidie-advies voor uw VvE aanvragen om te delen in het bestuur? Stuur ons nu dan een kort mailtje: duurzaam@vveenergie.nl

Voorwaarden subsidie duurzaam of groen MJOP

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er eerst een energieadvies worden opgesteld op basis van onderzoek. Daarnaast dient de uitvoering van 2 of meer energiebesparende maatregelen binnen 10 jaar ingepland te worden. De procesbegeleiding kunt u meenemen in de subsidieaanvraag.

Hoogte subsidie MJOP

Het subsidiebedrag bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), met een maximum van € 5.400.

Subsidie RVO-maatregelen vooraf aanvragen

Voor RVO-maatregelen geldt dat u de subsidie vooraf moet aanvragen, het mag nog niet zijn uitgevoerd.

Subsidie RVO voor basis energiebesparende maatregelen verenigingen

U kunt ook subsidie aanvragen per energiebesparende maatregel, mits u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert. Als de VvE over meerdere gebouwen beschikt, kunt u per gebouw subsidie aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden leest u op de website van RVO.

U kunt voor deze energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen voor:

  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie of zolder/vlieringvloer
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie
  • Hoogrendementsglas

De subsidie wordt bepaald per m2. Hoeveel subsidie u kunt ontvangen kunt u uitrekenen op de website van RVO. Wij kunnen dat ook voor u onderzoeken.

Als u een aanvraag hebt ingediend en uw aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering. U dient de maatregelen wel daadwerkelijk binnen 1 jaar uit te voeren nadat RVO.nl de beschikking aan u heeft verstuurd.

Subsidie RVO, per aanvullende energiebesparende maatregel

U kunt naast bovenstaande energiebesparende maatregelen aanvullende energiebesparende maatregelen aanvragen.

1.     Isolerende deuren

De geveldeur kunt u laten vervangen door een isolerende deur.

2.     Isolerend kozijn bij triple glas

Wanneer u voor het eerst triple glas laat plaatsen komt een isolerend kozijn als aanvullende maatregel in aanmerking.

3.     Energiezuinig ventilatiesysteem

Laat u voor het eerst een ventilatiesysteem aanleggen? Als aanvullende maatregel komen 3 energiezuinige ventilatiesystemen in aanmerking voor subsidie.

4.     Douche warmteterugwinning

U kunt warmte terugwinnen uit uw douchewater. Als u voor de eerste keer een warmteterugwinnings-systemen (wtw) aan laat leggen of een bestaand douchesysteem laat aanpassen met een wtw-systeem, dan komt u bij een minimaal rendement van 45% in aanmerking voor de subsidie.

5.     Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

U kunt het rendement van uw verwarmingssysteem verhogen door deze optimaal af te laten stellen op uw woonsituatie.

6.     Energiedisplay of slimme thermostaat

Met een energiedisplay krijgt u meer inzicht in het gehele actuele energieverbruik in de woning, vooral wanneer deze verbonden is met een slimme meter. En een slimme thermostaat stemt het energieverbruik binnen de woning af op het gedrag van de bewoners.

Ook interesse in subsidie voor verduurzaming van uw VvE?

De eerste stap bij het verduurzamen van uw VvE is… onze experts inschakelen. Zij onderzoeken de mogelijkheden van uw VvE en kunnen u van dienst zijn met een goed passend advies en daarna het verduurzamingsproces en de subsidieaanvragen volledig begeleiden.

 

Wilt u weten hoeveel subsidie uw VvE kan ontvangen en hoe u deze kan aanvragen? Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen het u per mail toe.

 

Subsidie

Wil je vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor de VvE? Vul hieronder je gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

 

 

Disclaimer

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het indienen van een aanvraag kan de interpretatie van de verstrekker verschillen. Ook weten we uit ervaring dat de verschillende websites van RVO en provincie niet altijd inzicht geven in de volledige voorwaarden. Bovendien kunnen er ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn op de subsidies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.