Energiescan verplicht voor VvE’s?

Infomill

Wij krijgen steeds vaker de vraag of een VvE verplicht is om een energiescan uit te laten voeren. Omdat hier veel onduidelijkheid over blijkt te bestaan, leg ik in deze blog uit waar de energiescan voor bedoeld is en wanneer het verplicht is deze uit te voeren.

Energiescan voor energiebesparende maatregelen

Uit een energiescan komt een lijst met erkende maatregelen energiebesparing naar voren. Sommige maatregelen kunnen binnen 5 jaar terugverdiend worden, deze maatregelen zou men dan verplicht uit moeten voeren.

Energiescan verplicht voor Wm-inrichting

Alleen Wm-inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit. Indien men onder het Activiteitenbesluit valt, is men verplicht om de erkende maatregelen energiebesparing te nemen.

Een VvE is niet verplicht om een energiescan uit te laten voeren, want een VvE is geen Wm-inrichting.

Wanneer is er sprake van een Wm-inrichting?

Er wordt gesproken over een Wm-inrichting op het moment dat aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 1. De activiteit is een ‘door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. (art. 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer).
 2. Er moet een categorie uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing zijn (art. 1.1, vierde lid, Wet milieubeheer).

In 2002 heeft het voormalige ministerie van VROM (tegenwoordig ministerie van Infrastructuur en Milieu) een publicatie uitgebracht over het onderwerp “inrichting”. Deze publicatie bespreekt zeer uitvoerig de vraag wanneer er sprak is van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. In de publicatie over het begrip “inrichting” wordt onder andere besproken dat het begrip “inrichting” een viertal wettelijke grenzen kent.

Bij een inrichting moet het gaan om:

 1. een bedrijvigheid,
 2. de bedrijvigheid dient bedrijfsmatig of in een bedrijfsmatige omvang te worden verricht,
 3. de bedrijvigheid pleegt te worden verricht,
 4. het plegen van de bedrijvigheid dient binnen een zekere begrenzing plaats te vinden.

Energiescan niet verplicht voor VvE’s

Wij zijn van mening dat een VvE GEEN Wm-inrichting is (er vind immers geen bedrijvigheid plaats) en daarom niet verplicht is om een energiescan uit te laten voeren en ook niet hoeft te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ook indien de VvE een verbruik heeft van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3.

We hebben dit nagevraagd bij de RVO, zij menen dat een VvE geen bedrijf is. Wel zou een VvE eigenaar kunnen zijn van een bedrijf. In dat geval is er mogelijk wel sprake van verplicht rapporteren, zie deze mail van de RVO over informatieplicht VvE (klik op de afbeelding):

nformatieplicht_VvE_reactie_RVO

Energiescan wél erg nuttig voor VvE

Uiteraard kan het nooit kwaad om een energiescan uit te laten voeren. Op deze manier kan de VvE in kaart brengen waar mogelijkheden zijn voor het complex om te besparen op het energieverbruik.

Besparen op energieverbruik goed voor het milieu en de portemonnee van de VvE

 

 

Disclaimer

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het indienen van een aanvraag kan de interpretatie van de verstrekker verschillen. Ook weten we uit ervaring dat de verschillende websites van RVO en provincie niet altijd inzicht geven in de volledige voorwaarden. Bovendien kunnen er ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zijn op de subsidies.

2 reacties op “Energiescan verplicht voor VvE’s?

 1. Geachte VvE energie,

  Met veel belangstelling lees ik uw blog over de informatieplicht en energiebesparingsplicht van VvE’s.

  Als adviseur ben ik werkzaam bij Atriensis en staan wij in nauw contact met woningcorporaties. In het kader van de informatieplicht stel ik energie-auditverslagen op (EED richtlijn) en rapporteer ik in het kader van de energiebesparingsplicht.

  Vanuit RvO krijgen wij de mededeling dat wooncomplexen ook vallen onder een Wm-inrichting wanneer het opgestelde vermogen van het ketelhuis groter is dan 130kWth (zie de volgende link: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/informatieplicht/valt/ )

  Gooit dit nieuw licht op uw blog?

  In afwachting van uw reactie.

  Met vriendelijke groet, Rogier

  1. Beste Rogier,

   Hartelijk dank voor je bericht.
   Wij hebben de informatie op de website van infomil aandachtig en met veel verbazing gelezen.

   Wij kunnen ons niet voorstellen dat een VvE gezien moet worden als een Wm-inrichting, ook niet als het ketelhuis groter is dan 130 kWth.

   Mocht een VvE toch in aanraking komen met het bevoegd gezag dan gaan wij graag het gesprek aan met het bevoegd gezag namens de VvE.

   Vriendelijke groet,
   Guido

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.