Maatregel uitstel van betaling energiebelasting ivm Corona kan tot problemen leiden met de stookkostenafrekening 2019-2020 van uw VvE

Stookkosten VvE

Op 8 juli j.l. heeft Eneco Zakelijk B.V. (grootzakelijk) het volgende bericht gestuurd naar al haar klanten:

 

Uitstel van betaling EB en ODE met drie maanden verlengd

 

Beste relatie,

 

Begin april informeerden we u over de overheidsregeling omtrent uitstel van betaling van energiebelastingen. Het ministerie van Financiën heeft nu besloten dat de regeling met drie maanden wordt verlengd. Dit betekent dat de betaling van de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE), én de btw hierover, uitgesteld mag worden voor de leveringsmaanden april tot en met september 2020.

Deze coronamaatregel betreft ondernemingen die maandelijks een factuur ontvangen voor elektriciteit en/of gas op basis van werkelijk verbruik. Daar valt uw onderneming ook onder. Eneco helpt u in deze onzekere tijd graag om voor de korte termijn meer financiële ruimte te krijgen.

 

Separate factuur in december 2020

We stellen het innen van de energiebelastingen op uw energieverbruik uit voor april tot en met september 2020. U ontvangt voor deze zes maanden dus alleen een factuur voor levering van elektriciteit en/of gas. Middels een eenmalige factuur in december 2020 worden de energiebelastingen over het verbruik gedurende deze maanden alsnog bij u in rekening gebracht.

U ziet de tijdelijke verlaging van uw factuur terug in de maand na levering. Zo is bijvoorbeeld het opschorten over de levering in de maand juli pas zichtbaar op de factuur die u in augustus 2020 ontvangt.

 

U hoeft niets te doen

De regeling is in april automatisch voor u doorgevoerd. Dit zal bij de verlenging met drie maanden wederom het geval zijn. Het is helaas niet mogelijk om hier uitzonderingen op te maken. We hopen op uw begrip hiervoor. Indien mogelijk, adviseren we u om alvast een bedrag te reserveren voor de nog te innen energiebelastingen.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, bekijk de veelgestelde vragen van Eneco of van de Belastingdienst. Uw vaste contactpersoon helpt u graag, contact opnemen met onze Klantenservice kan ook.

Hartelijk dank voor uw begrip en alle goeds voor de komende tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank van Rees

Directeur Eneco Zakelijk

 

Voor sommige klanten die zwaar zijn getroffen door Corona (bv. horeca) biedt dit ademruimte. Echter kan dit indirect problemen opleveren voor u als VvE. Dit zit als volgt.

 

Probleem

 

Bij de meeste VvE’s loopt het stookseizoen van een VvE met één centrale gasaansluiting ter verwarming van het gehele blok van 1 juli t/m 30 juni van ieder kalenderjaar. Dit jaar dus van: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.

Voor de maanden april t/m juni 2020 zijn de energiebelasting, ODE en btw niet gefactureerd. Eneco heeft in bovenstaand bericht aangegeven dat deze periode pas in december 2020 in rekening gebracht zal worden middels een éénmalige factuur, mits er weer geen uitstel komt vanuit de overheid door Corona.

Vermoedelijk zal deze nota dus niet tijdig worden meegenomen in de afrekening over 2019/2020, waardoor de afrekening bij voorbaat niet zal kloppen. Eneco is waarschijnlijk niet de enige leverancier waar dit probleem zal spelen.

 

Acties

Op 15 juli j.l. hebben wij bovenstaand voorzien probleem kenbaar gemaakt bij zowel Eneco Zakelijk B.V. als de twee grootste aanbieders van afrekening van gezamenlijke energie-installaties: ista & Techem. Laatstgenoemde partijen gaven initieel aan hier niet van op de hoogte te zijn.

Inmiddels hebben wij van beide een reactie ontvangen:

 

ista –

 

Ik heb de vraag neergelegd bij de teamleider van de afdeling Billing & Services. Hij geeft aan dat wij (ista) hier eigenlijk niets mee kunnen / doen. De opgave van te verrekenen kosten is de verantwoordelijkheid van de klant voor wie wij de afrekeningen opstellen.  Hij gaf als suggestie dat de klant om “verrassingen” te voorkomen wellicht een reservering kan doen in de te verrekenen kosten die in de toekomst liggen.

 

Dus het is lastig voor de VvE / klant maar ista heeft hier geen oplossing voor.

 

Techem –

 

Dit gaat eigenlijk buiten ons om, daar wij geen kostenbepaler zijn maar slechts de partij zijn die kosten verwerken welke door de beheerder worden aangeleverd. Wanneer een beheerder niet alle kosten in kaart kan brengen dan zou men deze kosten op basis van een schatting (wellicht in overleg met de energieleverancier) aan ons door kunnen geven. Eventuele verschillen in de werkelijke kosten kunnen bij de volgende afrekenperiode ondergebracht worden.

 

Kortom, men legt het probleem bij de VvE en haar beheerder.

 

Tijdelijke oplossing

Wat kunt u als beheerder/administrateur in de tussentijd doen?

Daar ista en Techem hun afrekening pas versturen, op het moment dat men alle nota’s heeft ontvangen, adviseren wij u voor nu om de facturen over verbruiksperiode: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020, niet in te dienen, totdat u zeker weet dat hier ook de factuur voor de de energiebelasting, ODE en btw voor de maanden april t/m juni 2020 ook zijn bijgevoegd. U kunt dit navragen bij uw leverancier (bv. Eneco).

 

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen: 030-3031714 of info@vveenergie.nl of upload uw nota:

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

   

   

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.