Energiebelasting wijzigingen in 2021

De overheid heeft wijzigingen aangekondigd in de tarieven energiebelasting. Op 15 december stemt de Eerste kamer daarover, daarna is het besluit definitief. De wijzigingen die voor VvE’s interessant zijn bespreek ik in deze blog.

De wijzigingen in grote lijnen

  1. De belastingtarieven op energie veranderen in 2021,
  2. De postcoderoosregeling wordt per 1 april vervangen door een subsidieregeling,
  3. Het tarief van elektrische laadpalen is tot het einde van 2022 verlaagd,
  4. Grootverbruikers gaan meer Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.

Energiebelasting beslaat groot deel energierekening

Uw energierekening is opgebouwd uit verschillende componenten: de geleverde energie, leveringskosten en voor een groot deel belastingen. U betaalt heffingen per verbruikte kilowattuur (kWh) aan stroom en per kubieke meter (M³) aan gas. Hiermee hoopt de overheid dat huishoudens bewuster en zuiniger omgaan met energie. De inkomsten gaan naar de staatskas.

De energieheffingen zijn opgebouwd uit 3 verschillende vormen van energiebelasting:

  • de energiebelasting,
  • de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE),
  • vermindering energiebelasting.

Over het totaalbedrag van de energiefactuur betaalt u ook nog btw.

Energiebelasting: veranderingen in 2021

In 2021 veranderen de belastingtarieven: de energiebelasting op stroom daalt, maar de energiebelasting op gas, de ODE en de vermindering energiebelasting stijgen. Onderaan de streep verandert er voor de meeste verbruikers niet zo veel ten opzichte van 2020. Maar of dat ook voor u geldt, hangt ook een beetje af van de keuzes die u zelf maakt.

Energiebelasting voor gas stijgt

De overheid verhoogt de energiebelasting per M³ gas de komende jaren. Hiermee hoopt zij het gasverbruik onder huishoudens terug te dringen en huishoudens te stimuleren om te verduurzamen. De energierekening zal in de toekomst hoger uitvallen voor huishoudens die veel gas verbruiken.

Energiebelasting voor stroom daalt met 3,5%

De energiebelasting per kWh stroom daalt met 3.5%. Dat komt voor een gemiddeld huishouden neer op € 13 per maand. De verlaagde energiebelasting voor stroom compenseert de tariefsverhoging van energiebelasting op gas. Hierdoor zal het er voor een gemiddeld huishouden op neerkomen dat het te betalen bedrag aan energiebelasting in 2021 niet veel afwijkt van de te betalen belasting in 2020.

De Opslag Duurzame Energie stijgt met 10%

Zowel particuliere als zakelijke gebruikers dragen bij aan investeringen in duurzame energie. In 2021 neemt het belastingdeel van de energierekening niet toe voor een huishouden met een gemiddeld gebruik. Bedrijven gaan er vanaf 2021 meer aan bijdragen, zoals beschreven in het klimaatakkoord. Het komende jaar stijgt de ODE op stroom en gas met bijna 10%.

Nieuwe tarieven ODE

De Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) vormt de bron voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De tarieven worden aan de hand van deze verhouding voor 2021 en 2022 vastgesteld.

Tarieven Tarieven Tarieven
2020 2021 2022
Aardgas in cent/m3
0-170.000 m3 7,75 8,51 8,65
170.000-1.000.000 m3 2,14 2,35 2,39
1.000.000-10.000.000 m3 2,12 2,32 2,36
> 10.000.000 m3 2,12 2,32 2,36
Elektriciteit in cent/kWh
0-10.000 kWh 2,73 3 3,05
10.000-50.000 kWh 3,75 4,11 4,18
50.000-10.000.000 kWh 2,05 2,25 2,29
>= 10.000.000 kWh 0,04 0,04 0,05

 

Bron: Vanaf 2021: wijzigingen tarieven energiebelastingen | Belastingplan 2021 | Rijksoverheid.nl

Vermindering energiebelasting omhoog met € 31,-

Energieverbruikers ontvangen een heffingskorting. De heffingskorting is een vast bedrag dat ieder huishouden met een elektriciteitsaansluiting terugkrijgt van de Belastingdienst. De vermindering energiebelasting kun je beschouwen als een korting op de energiebelasting. De vermindering energiebelasting gaat in 2021 met € 31,- omhoog naar € 559,- euro. Ieder huishouden ontvangt dus een hogere korting ten opzichte van 2020.

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Voor openbare laadpalen van elektrische auto’s wordt het verlaagde tarief voor energiebelasting en een nultarief voor de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) tot het einde van 2022 verlengd.

Uw energiekosten verlagen door investering in duurzame oplossingen

Als u uw energierekening wilt verlagen dan kunt u minder energie verbruiken door zuiniger apparaten te gebruiken, bewust om te gaan met energie (lichten uit, verwarming laag) en door slim te investeren in duurzame oplossingen. U kunt bijvoorbeeld uw huis beter laten isoleren of uitzoeken of een investering in zonnepanelen u voordeel oplevert. Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen dan zijn er toch mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een stukje zonnepark huren. U ontvangt jaarlijks een bedrag en na 15 jaar krijgt u uw investering terug. Ook kunt u meedoen  aan een project in uw buurt via de postcoderoosregeling.

Investeren in energie via de postcoderoosregeling

Met de postcoderoosregeling kunnen burgers gezamenlijk investeren in kleine initiatieven in hun eigen omgeving die duurzame energie opwekken. Voorwaarde is dat de deelnemers met dezelfde postcode samen deelnemen aan een energieproject in de buurt. Als uw postcode grenst aan de postcode van een energieproject in de buurt  dan mag u deelnemen, vandaar de naam postcoderoos. Er worden bijvoorbeeld zonnepanelen gelegd op het dak van een buurthuis of sportvereniging. Ook zijn er projecten met windenergie.

VvE en postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)

Wanneer u bestuurder bent van een VvE of eigenaar van een woning in een appartementencomplex met een geschikt dak dan biedt de postcoderoosregeling mooie kansen. Als meerdere bewoners in het pand graag zonnepanelen willen laten plaatsen kunt u via de VvE een coöperatie oprichten. Geïnteresseerde bewoners kunnen deelnemen en mensen uit aansluitende postcodes kunnen ook meedoen. De deelnemers krijgen de eerstvolgende 15 jaar een gedeelte van de opbrengsten terug van de coöperatie. Van de energieleverancier ontvangen deelnemers een korting op hun energiebelasting. Op die manier verdienen deelnemers hun investering vanzelf terug.

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan de energieleverancier en zij verwerken de korting van uw belasting op uw energierekening. Deze korting verschilt per jaar, omdat ook de energiebelasting jaarlijks verandert. Dit is de reden waarom de postcoderoosregeling ook wel de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ wordt genoemd.

Wie mag er allemaal meedoen?

De postcoderoosregeling is specifiek bedoeld voor kleinverbruikers, dus particulieren en kleine bedrijven. Bedrijven mogen niet meer dan 20% van alle zonparticipaties opkopen. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om mee te doen worden in de volgende punten samengevat:

  • Uw woning of bedrijf moet zich in de postcoderoos bevinden.
  • De stroom die u krijgt is voor eigen verbruik.
  • U moet een kleinverbruikersaansluiting (aansluiting van 3×80 Ampère of kleiner) hebben.

Interesse in deelname aan de postcoderoosregeling?

Als u wilt weten of er een postcoderoosproject in uw omgeving is, dan kunt u bij de gemeente informeren. Ook online is er veel informatie beschikbaar. De deelnemende energieleveranciers maken er reclame voor en er zijn ook projecten die dit soort dingen allemaal coördineren. Is er niets te vinden, dan kunt u zelf een project starten.

De postcoderoosregeling in 2021 eenvoudiger

Als u mee wilt doen aan de postcoderoosregeling, dan raad ik u aan om te kijken of de regeling vanaf 1 april niet gunstiger voor u is. Vanaf 1 april 2021 vervangt een subsidie de postcoderoosregeling, wat de uitvoering eenvoudiger maakt. Alles zal via de coöperatie gaan lopen. De coöperatie moet ervoor zorgen dat het geld dat de zonnepanelen opleveren eerlijk wordt verdeeld.

Nieuwe regeling vaak gunstiger

De postcoderoosregeling is tot en met het jaar 2020 een regionaal bindende regeling. Wanneer u vertrekt uit dat postcodegebied dan kunt u er niet meer aan deelnemen. Met de nieuwe regeling in 2021 mag dat wel, dus als u deelneemt aan de nieuwe regeling en verhuist naar een ander postcodegebied, dan kunt u blijven profiteren van de voordelen.

De regeling wordt niet alleen eenvoudiger gemaakt, ook zijn nieuwe initiatieven minder afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting dankzij de nieuwe subsidie. Bovendien stimuleert de subsidie de lokale opwekking van duurzame energie beter.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de nieuwe subsidieregeling uitvoeren. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruikmaken van de bestaande postcoderoosregelingen.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie. In het Klimaatakkoord is daarbij afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen. Dat doen ze via de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) die de bron vormt voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De tarieven worden aan de hand van deze verhouding voor 2021 en 2022 vastgesteld.

 

Energiebelasting teruggaaf

VvE Energie realiseert voor ruim 200 VvE’s een teruggaaf energiebelasting. Ieder jaar weer. Wilt u ook weten of uw VvE recht heeft op een teruggaaf? Laat hieronder uw contactgegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen vrijblijvend contact met u op.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.