Kan Nederland zonder kernenergie in de toekomst?

Kan Nederland zonder kernenergie in de toekomst?

In Nederland wordt vol ingezet op alternatieve brandstoffen in plaats van gas en andere fossiele brandstoffen. Ook kernenergie is nog niet volledig uit beeld. Het is namelijk duurzaam, maar er kleven wel gevaren aan het winnen van kernenergie. Tijdens de verkiezingen hadden de politieke partijen kernenergie ook weer in de verkiezingsprogramma’s staan. Kunnen we in Nederland zonder kernenergie en hoe staan de vier grootste politieke partijen tegenover kernenergie?

Kernenergie zorgt voor energie met weinig CO2-uitstoot, maar de ramp in Tsjernobyl heeft de voordelen van kernenergie overschaduwd. Er zijn in de geschiedenis vaker grote rampen geweest door ontplofte kerncentrales. Bijvoorbeeld in 2011 nog in Fukushima (Japan). Dus liever geen kerncentrales, maar kunnen we er ook in de toekomst zonder?

 

Hoeveel energie levert een kerncentrale?

De kerncentrale in Borssele levert jaarlijks 3,3 miljoen megawattuur aan het elektriciteitsnet. Dat is voldoende voor de energielevering van een grote stad. Dit staat in verhouding tot 4% van de verbruikte elektriciteit in Nederland. Voor meer dan de helft van onze energiebehoefte zijn we afhankelijk van aardgas en de zeer vervuilende steenkolen zorgen voor bijna een kwart van de energie. Het zal niet eenvoudig zijn om de vervuilende manieren van energiewinning eruit te sleutelen met zonne-energie en windenergie. Een zonnepark levert namelijk maar energie voor 150 huishoudens.

 

Kan Nederland zonder een extra kerncentrale?

De gaswinning in Groningen wordt inmiddels afgebouwd. Omdat we niet zonder gas kunnen, wordt gas nu ingekocht in het buitenland. Hierdoor ontmoedigt de overheid sterk het gasverbruik. Nieuwbouwprojecten worden gasloos opgeleverd,
maar desondanks moet wel een alternatief komen. De afhankelijkheid van zeer vervuilende steenkolen dient snel afgebouwd te worden. Al onze energie kan in de toekomst waarschijnlijk niet alleen van wind en zon komen. Mogelijk moet Nederland uiteindelijk wel kiezen voor kernenergie om gas en steenkolen te kunnen verbannen.

 

Hoe staan de politieke partijen tegenover kernenergie?

De coalitie moet nog gevormd worden met daarbij de plannen voor de komende vier jaren. Binnen vier jaren gaat het niet lukken om een extra kerncentrale te plaatsen in Nederland, maar de politieke partijen die gaan regeren kunnen hier wel al een start mee maken. Wij hebben van de politieke partijen met de meeste zetels uitgezocht hoe zij denken over een kerncentrale. Deze vier partijen gaan waarschijnlijk niet samen een coalitie vormen, maar het zegt wel iets over het draagvlak voor een extra kerncentrale.

 

Hoe denkt de VVD over kernenergie?

In één van de verkiezingsdebatten opperde Mark Rutte nog dat Groningen graag een kerncentrale zou willen, maar daar moest hij later op terugkomen. Daar is geen draagvlak voor in Groningen. De VVD is een voorstander van een extra kerncentrale. Ze nemen er wel de tijd voor, want het plan is pas per 2050 volgens hun verkiezingsprogramma.

 

Hoe denkt D66 over kernenergie?

Ook D66 heeft er een oordeel over, maar wel erg voorzichtig. In hun verkiezingsprogramma geven ze aan ‘Kernenergie: nu niet’. Maar ze sluiten niet uit dat er mogelijk wel een kerncentrale komt in de toekomst. Ze vinden de bezwaren nu nog te groot en willen de nadelen eerst wegnemen met technologische vooruitgang.

 

Hoe denkt de PVV over kernenergie?

De PVV is een groot voorstander van kernenergie, mits het veilig en verantwoord is. In hun programma geven ze aan dat de kerncentrale in Borssele evenveel energie oplevert als 52 kilometer aan windmolens op zee. En een kerncentrale gaat ook nog eens drie keer zo lang mee als een windmolen.

 

Hoe denkt het CDA over kernenergie?

Ook het CDA is van mening dat kerncentrales een goed onderdeel kunnen vormen in onze energievoorziening. Ze zien een plek voor kerncentrales in onze energiemix, zoals ze het zelf noemen. Het CDA is een groot voorstander van kernenergie.

 

Een extra kerncentrale in Nederland zal niet binnen een aantal jaar gerealiseerd zijn, maar het is niet uit te sluiten dat er een extra kerncentrale in de toekomst komt.

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

     

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.