Hoe werkt een grootzakelijk GXX gascontract?

In de zakelijke gasmarkt zit een onderverdeling in grootzakelijke verbruikers. De indeling gebeurt aan de hand van het historische en vermoedelijke verbruik per jaar. Hoe ziet de verdeling eruit en wat wordt verstaan onder een GXX gascontract?

 

De contractcapaciteit is voor een grootverbruiker de maximale capaciteit die een gastransportbedrijf voor een grootzakelijke verbruiker beschikbaar houdt. Het maximum wordt vooraf vastgelegd voor een periode van één jaar. Op basis hiervan worden gasverbruikers ingedeeld in drie verschillende categorieën grootverbruikers. Het GXX gascontract is één van de categorieën.

 

Hoe ziet de verdeling van grootverbruikers eruit?

Naast het verbruik aan gas is de onderverdeling ook afhankelijk van de meetinrichting. De meetinrichting zorgt voor het registreren van het verbruik. Er zijn twee soorten meetinrichtingen, namelijk met of zonder telemetrie. De onderverdeling is de volgende:

 • Profielgrootverbruiker G2C – Gasverbruik tot 170.000 m3 per jaar
 • Telemetriegrootverbruik GXX – Gasverbruik van meer dan 170.000 en minder dan 1.000.000 m3 per jaar
 • Telemetriegrootverbruik GGV – Gasverbruik van meer dan 1.000.000 m3 per jaar

 

Wat wordt verstaan onder een grootzakelijk GXX gascontract?

Het GXX gascontract is een telemetrie gascategorie. Het is dus verplicht meetbaar op afstand, waardoor er een naast een leveringsovereenkomst een meetovereenkomst aangegaan moet worden. Hier is net als voor de levering een vrije keuze. Voorbeelden zijn het Meetbedrijf, Kenter en Joulz. Dagelijks wordt door de meetverantwoordelijke het verbruik gemeten. Het GXX gascontract is bestemd voor grootverbruikers met een jaarlijks verbruik tot één miljoen m3. Als het verbruik kleiner is dan 170.000 m3, valt een verbruiker in het profiel G2C. Sinds februari 2020 zijn de verbruikers in deze categorie ook verplicht om het verbruik maandelijks te laten registreren. Voorheen kende deze categorie een minimale verbruiksopname van één keer per jaar..

 

De contractcapaciteit kan worden verhoogd

Met de leverancier van het gas worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid te leveren gas en over de periodieke kosten. Als het verbruik in het contractjaar toch hoger of lager uitvalt, kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt. Bij een verhoging van de levering dient er in afstemming met de netbeheerder gekeken te worden of het gasnet de extra levering aan kan. De contracten worden ook opgesteld om in te schatten of er een capaciteitsprobleem kan ontstaan doordat grootverbruikers meer verbruiken dan waar capaciteit voor is.

 

Door verschillende oorzaken kan er op één specifieke dag meer worden verbruikt dan contractueel vastgelegd. In dat geval kan de grootverbruiker een dagcontract afsluiten.

 

Kosten contractcapaciteit

Deze reservering van de capaciteit op het net is niet gratis: zowel de leverancier als de netbeheerder brengen hiervoor kosten in rekening. Bij de leverancier betaalt men bij een GXX-contract een aparte vergoeding voor de ‘Exit en connection’ kosten en bij de netbeheerder voor de ‘gecontracteerde transportcapaciteit.’ Beide kostencomponenten zijn direct gekoppeld aan de contractcapaciteit: voor iedere gecontracteerde extra m3/h worden deze kosten hoger. Het is daarom goed om ieder jaar opnieuw de contractcapaciteit te herzien op basis van het gerealiseerde verbruiksprofiel. Hou hierbij wel rekening met variabelen als een strenge winter.

 

Overschrijding contractcapaciteit

Het is niet verstandig om de contractcapaciteit te dicht op de maximaal gerealiseerde capaciteit te zetten. Wanneer er sprake is van een overschrijding dan volgt een boete met terugwerkende kracht, wat behoorlijk kostbaar kan zijn. Zorg daarom altijd voor een veilige marge.

 

Heeft u een GXX-aansluiting en wilt u dat wij kijken of er een mogelijkheid is om te besparen? Upload uw nota dan hieronder.

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

   

   

   

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.