10 Tips voor het sluiten van een grootzakelijk energiecontract

Een grootzakelijk contract heeft geen betrekking op het jaarverbruik, maar op de aansluitwaarde van de aansluiting. In Nederland worden de volgende aansluitwaardes als grootzakelijk aangeduid:

 

Elektriciteit:       > 3x80A

Gas:                      > G25

 

Wanneer jij gebruik maakt van een grootzakelijke aansluiting, dan word je door de overheid geacht om voldoende kennis te hebben van de markt om alle voorwaarden van een grootzakelijk contact te begrijpen. Dit geldt ook voor besturen van VvE’s.

 

Een energiecontract is op zichzelf al redelijk complex voor een leek, laat staan wanneer het gaat om een grootzakelijk contract. Om die reden hebben wij een aantal tips op een rij gezet:

 

 1. Opzegtermijn. Wanneer een kleinzakelijk contract met vaste looptijd afloopt dan wordt deze automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, met variabele tarieven. Dit geldt niet voor grootzakelijke contracten. Deze kennen standaard een looptijd gelijk aan een kalenderjaar en een opzegtermijn van 1 tot 6 (!) maanden. Dit betekent dat het contract 1 tot 6 maanden voorafgaand aan de einddatum van het contract moet worden vernieuwd of opgezegd. Gebeurt dit niet, dan wordt het contract automatisch met 1 jaar verlengd tegen tarieven die de leverancier zelf mag vaststellen en die zijn natuurlijk niet bepaald scherp.

TIP: bij het afsluiten van het grootzakelijke contract, spreek met de leverancier schriftelijk af dat het contract nooit ‘stilzwijgend’ wordt verlengd.

 

 1. Verlengingsafspraak. De leverancier zal jou een verlengingsaanbod sturen wanneer het hen schikt. Als VvE moet er vaak een beslissing worden genomen bij een ALV of een aparte commissie energie en dat kan worden gepland. Laat de leverancier voor jou werken.

TIP: plan bij het afsluiten van het contract alvast een afspraak in ten aanzien van de verlenging, waarbij de leverancier jullie proactief in een bepaalde week de nieuwe offerte toestuurt.

 

 1. Dagprijs. Individuele offertes kennen een beperkte houdbaarheid. Hoe dichter op de markt, hoe lager het risico voor de leverancier en scherper de tarieven. De scherpste offertes zijn doorgaans 1 uur geldig. Hou daar wel rekening mee bij de planning van de beoordeling.

TIP: vraag om een offerte op basis van een dagprijs met de kortst mogelijke houdbaarheid.

 

 1. Sluiten markt. Wij krijgen vaak rond Kerst nog aanvragen voor quotes, echter sluiten leveranciers hun markt al eerder om alles administratief op tijd te kunnen inregelen. Ben je te laat, dan kan een contract vaak pas medio januari ingaan.

TIP: de energiemarkt sluit doorgaans rond 15 december van ieder jaar.

 

 1. Volumebandbreedte. Bij grootzakelijke aansluitingen wordt doorgaans geoffreerd op basis van een bepaald profiel, lees: jaarverbruik. Sommige leveranciers hebben een boeteclausule in het contract staan bij een afwijking van 20%. Deze boetes zijn niet mals.

TIP: laat nooit een volumebandbreedte opnemen.

 

 1. Vastrecht leverancier. Energieleveranciers brengen standaard vastrecht per aansluiting in rekening. Dit is een vast maandelijks bedrag dat men in rekening brengt om jouw aansluiting te leveren, ongeacht het gerealiseerde verbruik. De hoogte van het vastrecht varieert sterk per leverancier en kan oplopen tot 58 euro oftewel 696 euro (excl. btw) op jaarbasis bij Essent. Omdat grootzakelijke aansluitingen doorgaans hogere verbruiken kennen, schrappen leveranciers het vastrecht vaak op expliciet verzoek van de klant. Onze deelnemers betalen daarom ook nooit

TIP: laat het vastrecht van de leverancier altijd schrappen.

 

 1. Met het oog op duurzaamheid installeren steeds meer VvE’s zonnepanelen op de CVZ-aansluiting. Bij kleinzakelijke aansluitingen geldt nu (nog) de salderingsregeling: het gehele opgewekte verbruik wordt afgetrokken van het verbruik, inclusief energiebelasting. Bij grootzakelijke aansluitingen geldt deze regeling expliciet niet. De terugleververgoeding moet, net als de leveringstarieven, apart worden afgesproken met de leverancier. Gemiddeld genomen biedt de leverancier voor teruglevering 70% van het leveringstarief als vergoeding. Wij hebben als collectief een leverancier bereid gevonden om voor 2022 & 2023 dit te verhogen naar 100%.

TIP: sluit vooraf kort tegen welke tarieven de teruglevering zal geschieden.

 

 1. GXX-contract. Bij een gasverbruik boven de 170.000 m3, moet een grootzakelijke aansluiting worden aangemerkt als een zogenaamde GXX-aansluiting. Bij dit profiel wordt ook betaald voor de ‘gecontracteerde capaciteit’ van de gasaansluiting, vaak wordt dit ‘exit & connectionkosten’ genoemd op de factuur. Dit is het maximale vermogen dat wordt afgesproken met de netbeheerder: o.a. Stedin, Liander of Enexis. Dit vermogen kan worden opgevraagd bij de netbeheerder of het meetbedrijf en eens per 12 maanden worden herzien. Vooral bij een VvE met collectieve stookkosten loont dit, daar verduurzaming zorgt voor een lagere piekbelasting. Zorg wel voor een goede risicomarge van minimaal 10%, om eventuele boetes te voorkomen.

TIP: herzie de gecontracteerde capaciteit 1x per 12 maanden en geef de verlaging ook door bij de leverancier.

 

 1. Gecontracteerd Vermogen Component. In het verleden heeft Nuon (nu: Vattenfall) grootzakelijke contracten aangeboden met een zogenaamde ‘Gecontracteerd vermogen component.’ Dit is een vaste vergoeding die Nuon per maand ontvangt op basis van het gecontracteerde vermogen van de elektra-aansluiting op net, variërend van 1,71 tot 7,06 euro per gecontracteerde kW. De hoogste totale GTV-vergoeding die wij ooit hebben gezien bedroeg: 4,82 euro x 769 kW = 3.706,58 x 12 maanden = 44.478,96 euro (excl. btw) op jaarbasis. Ja, dat is voor één aansluiting.

De omschrijving impliceert dat dit een vergoeding betreft die hoort bij een grootzakelijk energiecontract. Echter is Nuon de enige die dit ooit in rekening bracht. Zij geven aan dat dit  onderdeel van de totale prijs was, waardoor de tarieven lager zouden zijn. Dat hebben wij in de 40 casu die wij hebben gezien nooit kunnen waarnemen: de tarieven waren normaal.

Vattenfall biedt dergelijke contracten niet meer aan bij nieuwe klanten. Wel wordt deze component nog aangeboden bij verlengingen van bestaande klanten waarbij deze component al in het contract stond.

TIP: laat een eventuele ‘gecontracteerd vermogen component’ altijd schrappen uit het grootzakelijke leveringscontract voor elektra.

 

 1. Netwerk- en meetcontract. Bij kleinzakelijke aansluitingen hoeft enkel het leveringscontract te worden gerealiseerd, ook bij een nieuwe aansluiting. Wanneer je een nieuwe grootzakelijke aansluiting hebt moet naast het leveringscontract ook een netwerk- en meetcontract worden gerealiseerd. Het netwerkcontract kan enkel bij de netbeheerder in die specifieke regio worden gesloten. Bij het meetcontract heb jij wel vrije keuze.

TIP: vraag altijd meerdere offertes aan voor het meetcontract.

 

Duizelt het al bij het lezen van deze tips? Dan is het misschien verstandig om het over te laten aan een energiecollectief. En dat kan bij ons.

 

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel uw VvE precies kan besparen. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier uploaden in onderstaand vlak. Heeft u meerdere aansluitingen? Geen probleem: u kunt meerdere nota’s uploaden.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

   

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.