Hoe werken de stemverhoudingen binnen een VvE?

Om binnen een VvE een besluit te nemen, moet er gelet worden op de geldende stemverhoudingen. Hoeveel stemmen er nodig zijn om een besluit te nemen verschilt per besluit en ook per VvE. Hoe komt u erachter hoe de stemverhoudingen moeten zijn voor een besluit binnen uw VvE?

 

Voor het ene voorstel moet een meerderheid van de stemmen binnen een VvE zijn, terwijl bij andere voorstellen alle leden van de VvE voor moeten stemmen. Per beslissing moet er eerst worden uitgezocht hoe het zit met de stemverhoudingen.

 

Welke verschillende stemverhoudingen zijn er?

Om binnen een VvE een besluit te nemen, kunnen er drie verschillende soorten stemverhoudingen gelden. De opties zijn:

  • Gekwalificeerde meerderheid van de stemmen
  • Absolute meerderheid van de stemmen
  • Unanimiteit

 

Splitsingsakte VvE

Met een splitsingsakte wordt een gebouw gesplitst in appartementsrechten. Daarnaast moet in de splitsingsakte staan welk aandeel elke eigenaar heeft. Vaak dient het oppervlakte van het appartement als basis daarvoor. In de splitsingsakte is opgenomen welke stemverhoudingen gelden om een besluit te nemen. De noodzakelijke stemverhoudingen voor een positief oordeel kunnen ook uit de wet voortvloeien, maar deze staan dan ook in de splitsingsakte.

 

Wat is een gekwalificeerde meerderheid?

Bij een gekwalificeerde meerderheid worden er eisen gesteld aan het aantal uit te brengen stemmen binnen de vergadering. Deze vorm van meerderheid wordt vaak geëist bij belangrijke beslissingen. Meer dan de helft van de stemmen moet bijvoorbeeld vóór zijn en minimaal 4/5 van het totaal aantal stemmen binnen de VvE moet worden uitgebracht. Een gekwalificeerde meerderheid kan ook betekenen dat er een hogere eis geldt voor het krijgen van een meerderheid. Bijvoorbeeld 75% van de stemmen binnen een vergadering moet voor zijn.

 

Wat is een absolute meerderheid van de stemmen?

In dit geval moeten er meer stemmen voor zijn dan tegen. Voor een meerderheid heb je de helft van de stemmen nodig plus één. In dit geval gaat het om het aantal stemmen van de aanwezigen in de vergadering. Het gaat dus niet om de helft van het aantal stemmen die er zijn binnen de VvE. In plaats van een absolute meerderheid, wordt er ook wel gesproken over een volstrekte meerderheid of een gewone meerderheid. Ook in deze gevallen gaat het om de helft van de stemmen plus één. Bij een oneven aantal stemmen gaat het om de meerderheid van de stemmen.

 

Wat houdt unanimiteit in?

Het woord unanimiteit verraadt al wat de eis is. Alle uitgebrachte stemmen in een vergadering dienen vóór het voorgenomen besluit  te zijn. Vaak gaat de stemverhouding unanimiteit nog een stapje verder, want uit de splitsingsakte kan blijken dat alle stemmen die er zijn binnen een VvE vóór moeten stemmen. Dit betekent dat ook alle eigenaren aanwezig moeten zijn bij de vergadering.

 

Wat als er evenveel stemmen voor als tegen zijn?

Er is dan sprake van een staking van stemmen. In het modelreglement staat wat dit voor gevolgen heeft voor het voorstel. Er is bijvoorbeeld vastgelegd dat het voorstel in dat geval wordt verworpen. Ook kan een loting uitsluitsel geven.

 

Hoeveel stemrecht hebben de leden?

In de splitsingsakte staat hoeveel stemrecht de leden hebben. Ieder lid van een VvE kan een gelijk aantal stemmen hebben. Hoe zwaar een stem meetelt van een lid, kan ook afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de grootte van het appartement van een lid. Een lid met een groter appartement heeft bijvoorbeeld 5 stemmen en de buurman met een kleiner appartement maar 4 stemmen. Hoe de stemmen verdeeld zijn blijkt uit de splitsingsakte en de modelreglementen.

 

Heeft u interesse in verduurzaming voor het gebouw van uw VvE? De eerste oriënterende stap in dit traject is het Maatwerk Energieadvies.

Offerte Maatwerk Energieadvies

Wil je vrijblijvend een offerte ontvangen voor het opstellen voor een Maatwerk Energieadvies? Vul onderstaand formulier in en wij sturen je zo spoedig mogelijk de offerte voor jullie VvE.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.