Wat betekent het prijsplafond voor uw VvE?

Vanwege de enorme stijging van de energietarieven heeft het Kabinet op 19 septmeber j.l. een prijsplafond aangekondigd. Men is voornemens om consumenten/particulieren te compenseren tot een maximum van het gemiddelde verbruik van een huishouden: 2.479 kWh en 1.169 m3. Tot dit verbruik worden de gemiddelde tarieven van januari 2022 gehanteerd. Het verschil met de marktprijs zal vanuit een apart fonds worden bijgepast door de overheid en energieleveranciers. Mocht een huishouden meer verbruiken, dan zal men daarvoor de marktprijs (lees: het huidige contract) betalen. Mits uitvoerbaar moet deze nieuwe regeling al per 1 november a.s. ingaan.

 

Hoe dit basisidee precies handen en voeten zal worden gegeven is nog onduidelijk. Wordt het gekoppeld aan de contractant (lees: geen KvK-inschrijving) of moet er sprake zijn van een aansluiting binnen een WOZ-object met een woonfunctie? Leveranciers kunnen hier op dit moment nog een uitspraken over doen.

 

Prijsplafond voor VvE’s

Daarnaast is het de vraag wat het gaat betekenen voor VvE’s? Voor VvE’s waarbij de bewoners hun eigen elektra- en gasaansluiting hebben, zal het prijsplafond gaan gelden. Maar wat als het een stookkosten VvE betreft waarbij al het gas via één centrale gasaansluiting binnenkomt? Deze staat immers wel op een juridische entiteit met een KvK, maar de uiteindelijk gebruikers zijn privépersonen.

 

Voorbeeld

Stel u woont in een complex dat is omgebouwd van een kantoor naar een appartementencomplex. De bouwer heeft de centrale elektra- en gasaansluiting voor de levering laten zitten. Zowel de Centrale Voorzieningen (te behoeve van de verlichting in de hal en de liften) als de individuele appartementen worden voorzien van elektriciteit en gas via deze 2 aansluitingen. Het leveringscontract staat op naam van de VvE, met bijbehorend KvK-nummer.

 

Formeel gezien staat het contract dus op naam van de VvE en niet de individuele bewoners. Echter is het in dit geval duidelijk dat het overgrote deel van de energie ten behoeve is van de individuele bewoners.

 

Het zou dan logisch zijn dat het prijsplafond zoals boven geschetst ook zo gelden voor dit leveringscontract. Hierbij zou het aantal appartementsrechten met woonfunctie, bepalend moeten zijn voor de berekening:

 

10 x 2.479 kWh = 24.790 kWh

10 x 1.169 m3 = 11.690 m3

 

Dit totale volume zou dus in ieder geval onder het prijsplafond moeten vallen. Dat zal het Kabinet ook moeten onderkennen maar dan kom je bij het punt van uitvoerbaarheid. De vraag is alleen: hoe moeten de leveranciers dit weten? Daar hebben wij wel ideeën over en die zijn wij nu aan het uitvoeren voor de VvE’s die bij ons zijn aangesloten. Wordt vervolgd.

 

Kamervragen

Inmiddels heeft Pieter Omzigt d.d. 26 september j.l. kamervragen gesteld inzake het prijsplafond voor consumenten die middels collectieve aansluitingen worden beleverd:

 

Zie vraag 9: “Kunt u aangeven hoe het prijsplafond gaat uitwerken voor mensen die in een flat/appartementencomplex met blokverwarming wonen en dus een centraal aansluit punt hebben? Kunnen zij per huishouden gebruik maken van de vrijstelling?”

 

Zie deze link voor de lijst met kamervragen. Wij houden de antwoorden in de gaten voor u en de 1 miljoen andere bewoners van VvE’s en andere collectieve woongroepen.

 

Update – 04-10-2022

De details van de invulling van het energieplafond zijn verder bekend gemaakt. Men heeft de maximale bedragen en het maximale volume voor elektra aangepast:

 

Elektra: 0,40 euro/kWh (all-in) tot 2.900 kWh

Gas: 1,45 euro (all-in) tot 1.200 m3

 

Tevens komt er in de aanloop naar het prijsplafond, in november en december, een energiecompensatie van 190 euro per maand. De regeling geldt voor consumenten en andere ‘kleinverbruikers’, zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Voor de half miljoen Nederlandse huishoudens die gebruikmaken van stadsverwarming gaat een prijsplafond van 47,39 euro per gigajoule (GJ) gelden. Mensen hoeven zelf geen actie te ondernemen. De korting wordt verrekend via de energienota.

 

Update – 12-10-2022

De Vereniging voor Woningcorporaties Aedes heeft in samenspraak met Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VNG en Kences een brief gestuurd waarin men aandringt om onder de motie van Pieter Omzigt ook huishoudens in complexen met blokverwarming en in onzelfstandige woonruimte te laten vallen. De Kamer heeft deze motie op 11 oktober j.l. aangenomen, waardoor men ruim 450.000 huishoudens niet in de kou laat staan.  Dit betekent dat het kabinet met een voorstel moet komen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn, inclusief bijvoorbeeld woon-zorgcomplexen, kleinschalige zorghuizen, zoals Thomashuizen, en complexen voor studentenhuisvesting.

 

Wederom een stap in de goede richting, maar helaas is nog steeds niet duidelijk wat de exacte uitwerking zal zijn voor VvE’s met collectieve aansluitingen.

 

Wij krijgen veel vragen of het prijsplafond ook geldt voor het elektriciteitsverbruik van algemene ruimtes, verlichting en bijvoorbeeld liftinstallaties. Hierover is formeel niets bekend. Wij verwachten echter dat het prijsplafond hierop niet van toepassing zal zijn.

 

Update – 27-10-2022

Voor het eerst heeft een leverancier uitleg gegeven over de invulling van de compensatieregeling. ENGIE geeft op haar website aan:

 

Wie komt in aanmerking?

‘Bedrijven en consumenten die een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting hebben, ontvangen €190 energiecompensatie in november 2022 en €190 energiecompensatie in december 2022. De regeling is opgesteld en wordt betaald door de Nederlandse overheid maar wordt uitgevoerd door de energieleverancier die op 1 november 2022 en 1 december 2022 de elektriciteit levert.

Hoe ontvang ik de energiecompensatie?

ENGIE Energie Zakelijk zal op 1 november 2022 en 1 december 2022 de lijst met aansluitingen die voldoen aan de criteria van het kabinet indienen bij de overheid voor ontvangst van de gelden. Na toekenning vanuit de overheid zal ENGIE Energie Zakelijk in de laatste week van de betreffende maand de €190 uitkeren op de bij ons bekende bankrekening. Het bedrag wordt dus niet verrekend met uw voorschot, en/of energierekening en/of openstaande bedragen. De €190 is vrijgesteld van BTW.’

 

Dit biedt echter geen uitkomst voor VvE’s met collectieve aansluitingen. Gisteren hebben wij om die reden wederom contact gezocht met kamerlid Omzigt. Wij zullen vragen blijven stellen totdat de regeling breder wordt getrokken.

 

Update – 16-12-2022

Minister Rob Jetten heeft vandaag een brief gestuurd naar de Kamer waarin hij aangeeft dat een Regeling tijdelijke tegemoetkoming Blokaansluiting (RttB) komt. Deze zal vergelijkbaar zijn met het prijsplafond en de 190 euro tegemoetkoming die huishoudens in november en december 2022 ontvangen.

 

De regeling gaat gelden voor 700.000 huishoudens waar sprake is van blokverwarming of een collectieve elektra-aansluiting voor het gehele complex met 3 of meer huishoudens. Het zal gaat om een bedrag per huishouden, ongeacht het verbruik. De exacte hoogte en praktische uitvoering van de regeling is niet bekend, al ziet het er naar uit dat dit via de Belastingdienst zal lopen.

 

Update – 18-01-2023

Het Kabinet heeft de steunregeling voor huisnhoudens met een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit in grote lijnen bekendgemaakt.

In de 1e helft van 2023 ontvangt een bewoner van een zelfstandige woning met een blokverwarming of een collectieve stookkosten aansluiting een bedrag van 786,45 euro. Een bewoner met een collectieve elektriciteitsaansluiting ontvangt 351,13 euro. Heeft een bewoner beiden? Dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld: 1.137,58 euro.

Bewoners van een studentenkamer of woonzorginitiatief met blokverwarming of een collectieve stookkosten aansluiting krijgen een vergoeding van 329,28 euro. In dit geval ontvangt men bij een collectieve elektriciteitsaansluiting 147,63 euro.

Daarnaast kijkt het Kabinet ook of men alsnog een extra vergoeding kan geven voor huishoudens die geen aanspraak konden maken op de 190 euro compensatie uit november en december 2022.

Voor de 2e helft 2023 zal de tegemoetkoming opnieuw worden berekend, afhankelijk van de tariefontwikkeling op de markt. Om enige zekerheid te bieden heeft het Kabinet besloten om de tegemoetkoming niet verder te laten dalen als de energieprijzen met meer dan 50 procent zijn gezakt.

Het kabinet werkt de tegemoetkoming nu verder uit. De regeling is naar verwachting midden februari afgerond. Daarna zal de regeling zo snel mogelijk van start gaan. Mensen zullen dan via hun woningcorporatie of vereniging van eigenaren een deel van hun energiekosten teruggestort krijgen.

 

Update – 31-03-2023

Naar verwachting zal de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) op 25 april 2023 open worden gesteld voor aanvragen. Vanaf dat moment kan de contracthouder van de blokaansluiting, meestal een vve, woningcorporatie of verhuurder, de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.

De brede doelgroep met veel verschillende situaties maakt het complex om in korte tijd een regeling te maken. Daarbij moet de overheid een afweging maken tussen verschillende belangen, zoals snelheid, rekening houden met alle verschillende situaties en het voorkomen van fraude. Dat betekent dat er risico’s aan de regeling verbonden zijn. Toch vindt de overheid het van groot belang om deze groep huishoudens, die in sommige gevallen extra kwetsbaar zijn voor de hoge energieprijzen, zo snel mogelijk te helpen. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om deze risico’s te accepteren en de tijdelijke regeling zo snel als mogelijk te starten.

 

Blijf op de hoogte

Wij gaan dit als VvE Energie de komende dagen nauwlettend in de gaten houden en onze deelnemers hier proactief van op de hoogte stellen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Vul onderstaand formulier in en wij sturen u de broodnodige updates.

 

Updates prijsplafond voor VvE

Wilt u op de hoogte blijven van informatie over wat het aangekondigde prijsplafond voor de VvE's betekent? Vul hieronder uw gegevens in en wij stellen u op te hoogte zodra er meer informatie is.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 128 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  21 reacties op “Wat betekent het prijsplafond voor uw VvE?

  1. Wij VvE De Admiraal in Ter Heijde (Westland) hebben een aansluiting voor elektra in de algemene ruimte. We hebben een 3×25 amp aansluiting. Totaal verbruik jaarlijks circa 4300 kwh.
   Onder het mom van “het gaat niet om woon- of verblijfsruimte” heeft Eneco ons destijds de 2 x € 190 tegemoetkoming onthouden. Nu grijpen we dan ook weer mis bij het prijsplafond ?

   Daarnaast hebben we zonnepanelen op het dak die jaarlijks circa 15.000 tot 20.000 kwh opbrengen.
   Dit wordt gesaldeerd maar we houden natuurlijk een behoorlijk saldo over. Dit levert ons een leuk spaarpotje op. Ik heb bij Eneco geprobeerd om maandelijks te salderen zodat we de teruggeleverde stroom eerder te gelde kunnen maken. Daar werkt men niet aan mee helaas.
   En nu blijkt, dat ook voor ons als kleinverbruiker de salderingsregeling dus ook gaat verdwijnen.
   Wij kunnen overigens de opgeleverde stroom niet gebruiken. Technisch is dat vooralsnog niet te realiseren. De stroomaansluiting is uitsluitend voor de algemene ruimten.

  2. Volgens de regels van de Rijksoverheid komen kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen) in aanmerking voor het prijsplafond. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken.
   Kortom, een VVE is een vereniging en in het gebouw wordt vooral gewoond (door de eigenaars). We voldoen dus aan de criteria van de Rijksoverheid.
   Mijn conclusie is dan dat de VVE als vereniging en als kleinverbruiker zeker WEL in aanmerking behoort te komen voor het prijsplafond. Dus ook voor de kosten van het energieverbruik in de gemeenschappelijke ruimten. Onze energieleverancier (Vattenfall) wil dat niet doen. Inmiddels zijn we overgestapt naar een andere leverancier voor elektra (Innova Energie) en die past WEL het prijsplafond toe.
   Ik zal namens de VVE een klacht indienen bij Vattenfall en desnoods de Geschillencommissie inschakelen als men blijft volharden om niet volgens het prijsplafond af te gaan rekenen.

   1. Wij hebben nu hetzelfde probleem met Eneco.
    Waarom past de ene leverancier het prijsplafond wel toe en de andere niet..??
    Zoals Gerard aangeeft “een VVE is een vereniging en in het gebouw wordt ALLEEN gewoond (door de eigenaars). We voldoen dus aan de criteria van de Rijksoverheid.”
    Welke bijdrage kan VvE Energie hier leveren..?

  3. Graag bericht wat er gedaan wordt met energieverbruik van algemene ruimtes.
   Wij zijn een VVE als onderdeel van een hoofdsplitsing en we worden door hen doorbelast wat de openbare gemeenschappelijk energie betreft. Verlichting en liften.

  4. Wij (VvE Parc Veluwerijck) zijn via VVE energie bij Eneco. Hebben een centrale aansluiting voor zowel Gas als Electra. Geen algemene voorzieningen. Totale verbuik is voor 24 recreatie-woningen met verblijfsfunctie.
   Wij komen dus in aanmerking voor de regeling?

  5. Ik ben met name benieuwd of er een prijsplafond komt voor het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimten en liften

  6. Het zijn 3 appartementen achter centrale energie meting voor het overige volledig zelfstandig vallen deze ook onder deze regeling?

  7. Krijgt de vve ook het prijsplafont voor elektra in gemeenschappelijke ruimte?
   De bewoners hebben elk aparte elektra en gas

  8. Onze VvE heeft een 3fase 25 kWH aansluiting. Dus kleinverbruik. Met zonnepanelen leveren we 7500kWH netto af aan het net. Hoe zit het met de 190euro compensatie in november en december.? Welke leverancier kunnen we het beste kiezen met het hoogste teruglevertarief.

  9. Ook wij als bestuur van een VvE zijn benieuwd of er een prijsplafond wordt gesteld aan het energieverbruik in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de liften, verlichting, elektrische deuren, warmte

   1. Eneco stelt dat er sprake moet zijn van een verblijfsfunctie en dat algemene ruimten e.d. daar niet onder vallen. Dus dat ziet er niet goed uit.

  10. Wij zijn al aangesloten bij VVE energie via Munnik VVE beheer. Elektra aansluiting alleen voor de algemene voorzieningen zoals lift, verlichting, hydrofoor. Gas voor de collectieve verwarming

  11. Geldt het prijsplafond ook voor de nota van de VVE voor elektriciteitsgebruik van de algemene ruimtes en de liftinstallatie?

  12. voor ons gaat het ook om energieplafond elektra voor de gemeenschappelijke voorzieningen

   1. Wordt er ook gekeken naar een plafond voor energieverbruik in gemeenschappelijke ruimten van een VVE zoals een parkeergarage? Daar is het jaarverbruik bij ons 20.000 KWH.

  13. Graag worden wij op de hoogte gehouden over collectief stoken Verwarmingen en electra voor collectief lift en verlichting.

  14. Ik ben met name benieuwd of er een prijsplafond komt voor het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimten en liften

    1. Wordt er ook gekeken naar een plafond voor energieverbruik in gemeenschappelijke ruimten van een VVE zoals een parkeergarage? Daar is het jaarverbruik bij ons 20.000 KWH.

   1. Beste Alex,

    Dank voor jouw reactie. Wat het prijsplafond voor gemeenschappelijk verbruik betekent is op dit moment nog onbekend. Onderaan deze blog kun je jouw gegevens achterlaten, zodat je een mail ontvangt van ons zodra hierover meer bekend is.

    Groet,
    Team VvE Energie

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.