Hoe plaats ik een laadpaal in de VvE garage?

Bij het plaatsen van een laadpaal in een VvE garage moet er extra aandacht zijn voor veiligheid. Voor een laadpaal in een parkeergarage worden nieuwe (bouw)reglementen  gemaakt. Zolang deze er nog niet zijn, heeft de brandweer voor VvE’s adviezen opgesteld voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages. Uiteraard moeten ook de leden van de VvE hierover geïnformeerd worden en vaak is ook toestemming van de leden nodig voor de plaatsing van de laadpalen.

 

Het laden van elektrische auto’s in een parkeergarage geeft geen verhoogd brandgevaar, maar de nodige maatregelen en gevolgen wanneer er brand uitbreekt zijn anders en minder goed onderzocht dan bij de brand van een fossiele auto. Na het ontstaan van een brand moet het opladen van de auto’s gelijk  stoppen. Om het verhoogde gevaar bij brand zoveel mogelijk te verkleinen, is het belangrijk om rekening te houden met de aandachtspunten.

 

Aandachtspunten bij het plaatsen van laadpalen in een parkeergarage

  • Inventariseer wat er aan brandveiligheidsmaatregelen nodig is.
  • Ga in gesprek met de brandweer en de gemeente over de te nemen maatregelen.
  • Plaats indien mogelijk de laadpalen zo dicht mogelijk bij de ingang van de parkeergarage (in verband met het blussen van de voertuigen bij brand).
  • Zorg voor een duidelijke instructie voor de gebruikers van de laadpalen. Verkeerd gebruik zorgt voor een grotere kans op schade.
  • Plaats een noodknop om de energietoevoer in één keer te stoppen. Plaats de noodknop op een toegankelijke plek (ingang of uitgang).
  • Plaats rookmelders en koolmonoxidemelders zodat brand snel wordt opgemerkt.
  • Beveilig de laadpalen tegen schade door aanrijding.
  • Schakel professionals in voor het plaatsen en het onderhouden van de laadpalen.
  • Controleer regelmatig de laadkabels op beschadigingen. Vervang beschadigde kabels direct.
  • Gebruik alleen goedgekeurde laadkabels.

 

Een oplaadpuntenadvies geeft inzicht

Iedere parkeergarage en VvE is weer anders. Het is dus verstandig om een deskundige in te schakelen voor een goed onderbouwd advies. VvE’s kunnen een subsidie krijgen voor het inwinnen van een oplaadpuntenadvies. Het advies helpt bij de besluitvorming over het wel of niet plaatsen van laadpalen in een parkeergarage, en er wordt ook rekening gehouden met de hoogte van de kosten en de (brand)veiligheid.

 

Er komt vereenvoudigde regelgeving

Toestemming krijgen voor het plaatsen van laadpalen is lastig. Medewerking van de leden van de VvE is namelijk vaak noodzakelijk. Er wordt gewerkt aan vereenvoudigde regelgeving. Met het wetsvoorstel “Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s” moet het eenvoudiger worden om laadpalen te plaatsen bij privéparkeerplaatsen, maar ook in een parkeergarage van een VvE. Door de nieuwe regels wordt het voldoende om het plaatsen van een laadpaal te melden bij de VvE. Het melden van de plaatsing is al voldoende als het VvE Modelreglement 2017 (art. 28.3) van toepassing is voor uw VvE.

Het plaatsen van laadpalen in een VvE garage moet dus weloverwogen en na een goed onderbouwd advies gebeuren. Hierbij zijn vooral de veiligheidsvoorschriften van groot belang. Meer tips over het plaatsen van laadpalen bij een VvE leest u op onze pagina over laadpalen.

 

Totaaloplossing infrastructuur laadpalen

Heeft u interesse in meer informatie over onze laadoplossing en een prijsindicatie voor de parkeerplekken van uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner VvE Laadloket zo snel mogelijk contact met u op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.