Hogere kosten en vertragingen dreigen voor spouwmuurisolatie door nieuw ecologisch onderzoek

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan die bepaalt dat een spouwmuur pas geïsoleerd mag worden nadat er ecologisch onderzoek is uitgevoerd om mogelijke beschermde diersoorten te identificeren. Deze maatregel is bedoeld om waardevolle natuur te beschermen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor huiseigenaren en isolatiebedrijven.

 

Hoge kosten en tijdsinvestering voor verplicht ecologisch onderzoek

Het verplichte ecologische onderzoek voordat spouwmuurisolatie kan plaatsvinden, brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor huiseigenaren. Gemiddeld bedragen deze kosten € 5.000 per woning en het onderzoek kan tot een jaar duren. Daarnaast kampt de sector met een tekort aan ecologen met de benodigde expertise, wat de situatie verder bemoeilijkt en kan leiden tot vertragingen.

 

Impact op klimaatdoelstellingen en energie-efficiëntie

De verplichte ecologische onderzoeken kunnen een aanzienlijke impact hebben op de wereldwijde inspanningen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het isoleren van spouwmuren is een belangrijke maatregel om energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. De vertragingen en hogere kosten kunnen echter het behalen van deze doelen in gevaar brengen.

 

Extra budget voor natuur inclusieve isolatie

Om de gevolgen van de nieuwe regelgeving te verzachten en klimaatdoelstellingen te blijven nastreven, hebben sommige overheden extra budgetten vrijgemaakt. Gemeenten kunnen deze middelen gebruiken om een soorten management plan (SMP) op te stellen om natuur inclusieve isolatie te bevorderen. Hierdoor kunnen ecologische onderzoekskosten niet meer individuele huiseigenaren worden aangerekend.

 

Samenwerking voor een gebalanceerde aanpak

Vanuit een mondiaal perspectief is het essentieel dat overheden, ecologen en isolatiebedrijven samenwerken om een balans te vinden tussen het beschermen van de natuur en het bevorderen van energie-efficiëntie. Het stimuleren van de ontwikkeling van meer ecologen met expertise op dit gebied kan helpen om het tekort aan gekwalificeerd personeel aan te pakken. Bovendien moeten er oplossingen worden gezocht om de ecologische onderzoeken efficiënter en sneller uit te voeren, zodat de vertragingen bij spouwmuurisolatie tot een minimum worden beperkt en de wereldwijde klimaatdoelstellingen kunnen worden behaald.

 

Bel mij terug VVE

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.