Energiebesparende maatregelen: wachten op de overheid?

De NOS meldde op16 mei jl. dat ongeveer 4 van de 10 woningbezitters niet van plan zijn om binnen nu en 5 jaar hun woning te verduurzamen.

Huiseigenaren nemen afwachtende houding aan

Volgens een onderzoek van het Nibud zouden huiseigenaren als belangrijkste reden opgeven dat ze afwachten met welke financiële regelingen de overheid in de toekomst komt.

Diederik Samsom is gedurende de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord betrokken als voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving. Volgens hem is de verwachting dat de overheid de komende maanden haar klimaatplannen presenteert waarin ook duidelijkheid komt over subsidies voor warmtepompen en hoe de elektriciteitsrekening eruit gaat zien.

De gedachte van veel huiseigenaren is dat de overheid in de toekomst wel meer zal gaan bijdragen aan het verduurzamen van woningen. Dus tot die tijd ondernemen zij hier zelf geen actie op.

Belangstelling voor energiezuinig maken woningen groeit wel

Positieve uitkomst uit het Nibud-onderzoek is dat slechts 43 procent van de woningeigenaren zegt de komende 5 jaar nog niets te willen doen aan verduurzamen. Daartegenover zou je kunnen concluderen dat de resterende 57 procent wel open staat voor het verduurzamen van de woning. Of zij dit daadwerkelijk zullen doen is onbekend. Duidelijk is wel dat de belangstelling voor het energiezuinig maken van woningen groeit.

Kosten versus baten afwegen

Volgens het Nibud-onderzoek vreest ruim een derde van de huiseigenaren dat een investering in duurzaamheid op dit moment niet leidt tot waardevermeerdering van hun huis. Maar het gaat ook om maandelijkse kosten. Om de energierekening omlaag te krijgen moet je toch eerst investeren. Niet ieder huishouden beschikt zelf over voldoende financiële middelen en stelt daarom het nemen van verduurzamende maatregelen uit in de hoop dat de overheid met gunstige subsidies over de brug komt.

Maar júist voor de financieel zwakkere huishoudens zou een verduurzaming nu goed uitpakken omdat zij relatief vaak woningen bezitten met een slechter energielabel (D, E, F of G). Daardoor valt hun energierekening hoger uit. Volgens het Nibud moet juist aan deze huizen waarschijnlijk het meeste gebeuren om ze energiezuinig te maken.

Verduurzamen taak voor overheid en huiseigenaar?

Ongeveer de helft van de woningbezitters beschouwt het energiezuiniger maken van woningen deels als taak van de overheid. Daar staat tegenover dat hoe eerder de maatregelen worden genomen, hoe groter de besparing uiteindelijk zal zijn. En het doorvoeren van energiebesparende maatregelen komt de waarde van de woning uiteindelijk ook ten goede. Dat geldt ook voor appartementen.

Verduurzamen VvE: welke subsidieregelingen zijn er?

Voor eigenaren van een appartementsrecht is het nemen van verduurzamende maatregelen alleen niet zo eenvoudig. Je kan niet zomaar zonnepanelen op je dak leggen. Ook isolerende maatregelen mag je niet zomaar lukraak doorvoeren. In de meeste gevallen moet er dus sprake zijn van een collectief besluit binnen de Algemene Ledenvergadering. Pas wanneer de meerderheid instemt wordt dit met de gehele VvE opgepakt. Als het bestuur geen initiatief neemt, wordt het nemen van verduurzamende maatregelen op de lange baan geschoven. Of helemaal niet gedaan.

VvE: wacht niet met het nemen van energiebesparende maatregelen!

Wij raden dat af. Kom nu in actie. Want voor VvE’s zijn er al diverse passende subsidiemogelijkheden, waarover u kunt lezen in deze blog. Daarin leg ik uit hoe we samen met u onderzoeken welke van de beschikbare subsidievormen mogelijk interessant zijn voor u. Er is namelijk sprake van maatwerk. VvE Energie begeleidt VvE-besturen tijdens deze trajecten, van het opstellen van een energierapport tot en met het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Meer weten over de mogelijkheden van uw VvE?

Subsidie

Wil je vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor de VvE? Vul hieronder je gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met je op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.