Aansprakelijkheid van de VvE bij foutieve rookmelders

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor schade als bijvoorbeeld de brandveiligheid niet goed gewaarborgd is. Een VvE kan aansprakelijk worden gesteld voor een brand als zij de preventiemaatregelen niet goed heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld door rookmelders niet of op verkeerde plekken te plaatsen. Het gaat bij schade vaak om grote financiële belangen, dus het is aan te raden dat de VvE de brandveiligheid goed regelt.

Rookmelders plaatsen in appartementencomplexen was al verplicht bij nieuwbouw. Vanaf juli 2022 geldt deze verplichting ook voor bestaande VvE’s. Rookmelders kunnen schade beperken nadat een brand is ontstaan en, belangrijker nog, levens redden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de VvE. Een wettelijke plicht maakt het ook eenvoudiger om een VvE aansprakelijk te stellen. In meerdere opzichten is het voor een VvE dus belangrijk dat zij de brandveiligheid op de juiste manier bewaakt.

Onvoorzichtigheid en pech
Brand is vaak te voorkomen, maar door een combinatie van factoren ontstaan er toch woningbranden. Vaak ontdekken de bewoners het vroeg en kan de brandschade beperkt blijven tot een brandplek in een bank of op een kleed. Met iets meer pech verspreidt een brand zich snel over meerdere delen van het gebouw. Binnen een VvE is de brandveiligheid een belangrijk issue, want er wonen vaak meerdere gezinnen onder, boven en naast elkaar. Een uitslaande brand kan grote gevolgen hebben.

Schadelasten na een brand
De opstalverzekering draagt de lasten voor het gebouw en alles wat er aan vastzit. Denk hierbij aan de appartementen, zonweringen en vastgelijmde vloeren. De inboedelverzekering betaalt de schade aan spullen van de individuele appartementseigenaren. Nadat de schadebedragen zijn uitbetaald, sluiten de verzekeraars de schadedossiers. Maar het verhaal kan ook nog een staartje krijgen. De VvE kan namelijk ook aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van de schade. Als de VvE de brandveiligheid niet op de juiste manier heeft uitgevoerd, is het mogelijk dat zij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Wanneer is de VvE aansprakelijk?
Om aansprakelijk te zijn, moet de VvE iets te verwijten vallen. Eigenlijk gaat het nog een stapje verder. Er moet bewijs komen waaruit blijkt dat de VvE er bewust voor heeft gekozen om de veiligheidseisen niet goed na te leven. In sommige gevallen is de VvE al aansprakelijk als wordt bewezen dat de brandbeveiliging niet of niet voldoende heeft gewerkt en iemand daardoor schade heeft opgelopen. Uiteindelijk is het aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. De rechter kan in het ergste geval oordelen dat de slechte brandveiligheid financiële gevolgen heeft voor een VvE.

Aandacht voor de brandveiligheid
Het doel van een VvE is om de gezamenlijke belangen te behartigen en het gebouw te beheren. De brandveiligheid is hierin een belangrijk onderdeel. Het bestuur van een VvE doet er verstandig aan om professionals in te schakelen om rookmelders zo goed mogelijk te installeren. Ervoor kiezen om op willekeurige plekken rookmelders te hangen, kan tot gevolg hebben dat er een aansprakelijkheidsstelling komt als er toch brand ontstaat.

Door aandacht voor brandveiligheid en door de juiste maatregelen te treffen om de veiligheid te vergroten, is de kans op een brand aanzienlijk te verkleinen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.