MJOP VvE – Wat is verplicht? (1/3)

Een meerjaren onderhoudsplan is vaak verplicht voor een VvE. Wat zijn de voorwaarden voor de verplichtstelling en wat houdt een GMJOP eigenlijk in?

 

Een VvE moet het gebouw goed onderhouden. Dat is van belang voor alle leden van de VvE. Met goed onderhoud kun je het woongenot verbeteren of consolideren en de waarde van het pand verhogen. Naar verwachting gaat het verduurzamen van het complex steeds belangrijker worden. Het energieverbruik moet namelijk omlaag, en VvE’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik binnen Nederland.

 

Wat is een MJOP?

De afkorting staat voor een meerjaren onderhoudsplan. Het is een rapport waaruit blijkt welk onderhoud aan het pand plaats moet vinden, wanneer het gepland staat en welke kosten gemaakt worden voor het onderhoud. De bouw- en verbouwplannen hebben betrekking op de gemeenschappelijke ruimtes in het pand. Het gaat bijvoorbeeld om de entree van het gebouw, kozijnen en het dak. De VvE stelt het MJOP op. De verplichting voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan geldt voor gebouwen gebouwd na 2006. Om de vijf jaar wordt het MJOP weer afgestemd op de dan geldende maatstaven.

 

Wat houdt het groene MJOP in?

De duurzame variant wordt ook wel het groen meerjaren onderhoudsplan (GMJOP) genoemd. In dit rapport is er dus ook aandacht voor hoe bespaard kan worden op de energiekosten. Dat zijn namelijk de grote kostenposten van de toekomst. Energie wordt immers steeds duurder. Het opstellen van een GMJOP is nog niet verplicht, maar vanuit de overheid wordt er wel steeds meer gestuurd op het verduurzamen van VvE’s.

 

Wanneer mag een MJOP een GMJOP heten?

Als een VvE een energieadvies verwerkt heeft in het meerjaren onderhoudsplan, kan het plan het etiket ‘groen’ krijgen. Dankzij ons energieadvies kunnen we ervoor zorgen dat het een groen MJOP wordt. Dit heeft als voordeel dat de bouw- of verbouwplannen ten eerste duurzaam zijn en ten tweede een besparing in de energiekosten opleveren. De juiste duurzame investeringen worden namelijk snel weer terugverdiend op de energierekening van de leden van de VvE.

 

Het energieadviesrapport laten wij opstellen door een erkend technisch adviesbureau. Hierbij wordt streng gelet op de normen die daarvoor gelden. Het gaat onder andere om een conditiemeting (volgens NEN 2767) en een rapport voor de energiescore (BRL 9500).

 

Moet een VvE ook verplicht reserveren voor het MJOP?

Plannen voor de komende vijf jaren opstellen is stap één. Het is natuurlijk wel evident om ook het noodzakelijke geld voor de verbouwing in kas te hebben. Het geld wordt bijeengebracht door de gezamenlijke leden van de VvE. De VvE die geen verplicht MJOP heeft, moet ook reserveren voor groot onderhoud. Het gebouw dient immers onderhouden te worden. Hoeveel geld bijeen gebracht moet worden blijkt uit het (G)MJOP. Eigenlijk is het heel simpel; voor de onderhoudskosten is een bepaald bedrag nodig. Door een berekening met een verdeelsleutel worden de kosten verdeeld over de leden.

 

De VvE’s zonder een MJOP, kunnen voor onderhoud een reservering afstemmen op 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Als de waarde hiervan €1 miljoen is, moet er jaarlijks dus minimaal €5.000 worden gereserveerd.

 

Wil je meer weten over het opstellen van een MJOP of de duurzame variant? Wij vertellen jou er graag alles over.

 

Meer informatie? Lees ook onze andere blogs over het MJOP:

 

 

Groen MJOP

Wilt u vrijblijvend meer informatie over een van de mogelijkheden voor uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner Univeste neemt zo spoedig mogelijk contact met u op, zodat zij kunnen bepalen welke aanpak voor verduurzaming het beste bij jullie VvE past.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.