Juridische Toolkit laadpalen voor de VvE

Voor VvE’s zorgt het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s voor andere discussies dan bij het plaatsen van deze laadpalen bij woonhuizen die de palen op eigen grond kunnen plaatsen. Bij een VvE zijn de gezamenlijke leden namelijk de eigenaren van het pand en het grond waar het op gebouwd is. Met de Juridische Toolkit kunnen VvE’s het plaatsen van laadpalen juridisch goed vastleggen. Het zijn de handvaten om latere juridische discussies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

 

De juridische complexiteit maakt het plaatsen van laadpalen bij een VvE lastig. Bij het bepalen van de statuten en reglementen is hier waarschijnlijk niet op ingespeeld. Het wel of niet plaatsen van laadpalen kan tussen de leden ook een discussiepunt zijn. Laadpalen maken bijvoorbeeld een parkeergarage brandonveiliger. Door een goede vastlegging zijn juridische struikelblokken weg te nemen.

 

Waarom is er een Juridische Toolkit voor VvE’s?

Deze toolkit is gemaakt door EVConsult. Zij streven naar een emissieloze wereld. Door het vervangen van auto’s op fossiele brandstoffen door elektrische auto’s, werken we met z’n allen aan een duurzame wereld. Door de Juridische Toolkit moet het voor VvE’s eenvoudiger worden om een stappenplan te maken voor het voorbereiden en het realiseren van laadpalen. Op deze manier hoeven VvE’s het wiel niet weer steeds opnieuw uit te vinden op juridisch vlak.

 

Is het privé of gemeenschappelijk bezit?

In de splitsingsakte is vastgelegd wat privé-eigendommen van de leden zijn en wat gemeenschappelijke gedeelten zijn. In deze splitsingsakte is een modelreglement van kracht. Hierin staan standaardbepalingen die VvE’s van toepassing kunnen verklaren om te voorkomen dat ze zelf een reglement moeten ontwikkelen. In de splitsingsakte kunnen afwijkingen staan waarin wordt afgeweken van het modelreglement.

 

Om de juridische kaders te stellen is de eerste vraag of de laadpalen komen op een privégedeelte of een gemeenschappelijk deel. In veel gevallen zal het plan zijn om de laadpalen te plaatsen op gemeenschappelijke gedeelten van het pand. Als een laadpaal toebehoort aan een individuele eigenaar, kan het betreffende lid een laadpaal plaatsen. Vaak is het echter ook in dat geval nodig dat er toestemming is van de VvE.

 

Een individueel lid kan vaak niet zonder toestemming een laadpaal plaatsen

Een parkeerplaats is bijvoorbeeld eigendom van een individu, maar de laadpaal wordt tegen een gemeenschappelijke muur aan gebouwd. In dat geval is toestemming van de VvE noodzakelijk. Dit kan ook het geval zijn op basis van minder duidelijke redenen. Er bestaat bijvoorbeeld angst dat de laadpaal het elektriciteitsnet te zwaar belast. Of de veiligheid is een zorg van de leden binnen de VvE.

 

Discussies en juridische issues vooraf afbakenen

Voordat er ook maar één laadpaal staat, kan de VvE het juridisch al goed vastleggen. Door vooraf de manier van aanleggen, het onderhoud en aansprakelijkheidskwesties door te spreken, kan een VvE het direct goed regelen. Laat hetgeen is besproken en afgesproken ook gelijk vastleggen in het huishoudelijk reglement.

 

Een laadpaal plaatsen zonder toestemming van de VvE is mogelijk

In het modelreglement 2017 staat dat een eigenaar van een appartementsrecht bevoegd is om zonder toestemming van de vereniging van eigenaars voor eigen risico en rekening een laadpunt in zijn privé-gedeelte aan te brengen. Hier worden wel voorwaarden aan gesteld. Het stroomgebruik van de overige leden mag bijvoorbeeld niet door de laadpaal beperkt worden. In de splitsingsakte kunnen er andere afspraken liggen, dus het is niet zonder meer zeker dat een individueel lid zonder toestemming een laadpaal mag plaatsen.

 

Op de website van EVConsult kun je de volledige tekst van de Juridische Toolkit lezen. Hier lees je ook waaraan moet worden voldaan om zonder toestemming van de overige leden een laadpaal te plaatsen.

Totaaloplossing infrastructuur laadpalen

Heeft u interesse in meer informatie over onze laadoplossing en een prijsindicatie voor de parkeerplekken van uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner VvE Laadloket zo snel mogelijk contact met u op.

 

Meer informatie? Lees ook onze andere blogs over laadpalen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.