Model besluitvorming laadpalen binnen de VvE

Voor VvE’s is het lastig om energiebesparende maatregelen te treffen. Er zijn namelijk meerdere personen die er hun zegje over moeten doen. De meerderheid bepaalt bijvoorbeeld of er laadpalen komen in de gemeenschappelijke garage. Met modelreglementen waarin het goed omschreven staat wordt het nemen van beslissingen hierover eenvoudiger. Hoe werkt het?

 

De politiek heeft ook ingezien dat het voor VvE’s lastiger is om de focus op duurzaamheid te leggen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzocht hoe de besluitvorming gaat. Er is een werkgroep ingesteld die het heeft onderzocht en die aanbevelingen heeft gedaan. Het doel is om VvE’s te ondersteunen in het versnellen van de besluitvorming en het wegnemen van bezwaren. Het realiseren van laadpalen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Wat moet je weten over de rechten binnen een VvE?

Het appartementsrecht is lastig en moeilijk te doorgronden. Hierin komen namelijk het gemeenschapsrecht, het eigendomsrecht en het verenigingsrecht samen in één. Ieder lid van de VvE heeft een deel van het gebouw in eigendom en alle leden zijn samen de eigenaar van het gebouw. In de akte van splitsing zijn de verhoudingen onderling vastgelegd. Hierin is ook vastgelegd wat gemeenschappelijk is in het gebouw. Daarnaast kunnen er ook nog aanvullende afspraken worden gemaakt in het huishoudelijk reglement.

 

Wat maakt besluitvorming in een VvE lastig?

Voor iedere VvE is er weer een andere regelgeving vastgelegd. Er is dus niet één oplossing die in alle gevallen toepasbaar is. In de besluitvorming heeft de meerderheid het voor het zeggen. Dat is logisch, maar kan wel lastig zijn als een aantal leden laadpalen wil. Een bijkomend probleem is dat er vaak ook meerdere leden inactief zijn of in ieder geval niet actief bijdragen. Hun mening telt wel mee, dus moeten ze wel betrokken worden bij de besluitvorming. Door leden die niet aanwezig zijn, is het lastig om de meerderheid van de leden voorstanders te maken van het plaatsen van laadpalen.

 

Let ook op de stemverhoudingen

Voor een wijziging in de splitsingsakte moeten de leden in beginsel unaniem voor stemmen. Het is dus de vraag waar een aanpassing in nodig is voor het realiseren van veranderingen of voor het laten plaatsen van laadpalen. Of voor een bepaald plan moet je een gekwalificeerde meerderheid hebben. Bijvoorbeeld twee derde van de leden moet akkoord gaan. Hier moet dus ook naar gekeken worden bij het maken van plannen.

 

Waarom zijn bestaande modelreglementen niet de oplossing?

Er zijn verschillende modelreglementen die geldig zijn voor de VvE. Voor een oudere VvE gaat het bijvoorbeeld om het reglement van 1973 of 1983. Andere veel gebruikte reglementen zijn die van 2006 en 2017. In deze modelreglementen kunnen verschillende afspraken liggen over de stemverhouding binnen de vereniging.

 

In het Modelreglement 2017 worden laadpalen al genoemd

Het besluit voor het plaatsen van laadpalen kun je het beste opsplitsen in meerdere stappen met verschillende afhankelijkheden. Het maakt bijvoorbeeld een groot verschil of de palen komen op privé terrein of in een gemeenschappelijke ruimte. Dit kan voor de betaling ook een verschil maken. Als het niet ten laste van de gemeenschappelijke eigenaren gaat, zijn mogelijk de bezwaren al weggenomen. In het Modelreglement 2017 is er al een link gelegd met laadpalen. Waar op gelet moet worden staat hierin beschreven. In de oudere Modelreglementen worden laadpalen uiteraard niet genoemd.

 

Aanbeveling: Maak een gebruiksovereenkomst voor privé laadpalen

De werkgroep ingesteld door het Ministerie heeft verschillende aanbevelingen gedaan. Voor het voorbeeld gaan we uit van geplaatste laadpalen die in privé eigendom zijn, maar die op gemeenschappelijke grond liggen. De werkgroep stelt in dit geval voor om een gebruiksovereenkomst op te stellen waar bepalingen in worden vastgelegd. Als de betreffende parkeerplaats in privé gebruik komt, moet dit worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst waarin de kleine lettertjes komen.

 

Het volledige rapport met de aanbevelingen over laadpalen en het verduurzamen van een VvE kun je lezen op de website Wmanl.nl.

 

Totaaloplossing infrastructuur laadpalen

Heeft u interesse in meer informatie over onze laadoplossing en een prijsindicatie voor de parkeerplekken van uw VvE? Vul hieronder uw gegevens in en onze partner VvE Laadloket zo snel mogelijk contact met u op.

 

Meer informatie? Lees ook onze andere blogs over laadpalen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.