Een batterij voor de zonnepanelen van uw VvE?

Bij overbelasting van het energienet gaat er energie verloren die door zonnepanelen is opgewekt. Op dagen dat de panelen veel energie opleveren, kan het stroomnet de hoeveelheid teruggeleverde energie namelijk niet aan. Daardoor staat de salderingsregeling onder druk. Zijn batterijen de oplossing?

De afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in zonnepanelen op daken. De plaatsing ging snel, maar dat heeft ook een keerzijde. Het is onvermijdelijk dat er energie verloren gaat op dagen met hoge rendementen. Door stroom op te slaan in een accu, verkleint u dit probleem.

 

Salderingsregeling

Door de salderingsregeling mag een VvE niet-gebruikte stroom terugleveren aan het net. Dit wordt salderen genoemd. Door deze regeling lijkt het voor een VvE niet interessant om een accu aan te schaffen. Nu het stroomnet op zonnige dagen overbelast raakt, moet er echter iets veranderen. Helaas kost het veel geld en tijd om een stroomnet uit te breiden. Daarom wordt er eerst gezocht naar eenvoudige en goedkopere oplossingen, zoals de salderingsregeling afbouwen.

 

Wordt de salderingsregeling per 2023 afgebouwd?

Er ligt nu een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen of te versoberen. Als de plannen doorgaan, is het nog de vraag of het al in 2023 gaat lukken, maar het lijkt erop dat de huidige salderingsregeling niet nog jaren in stand blijft. Het voorstel is een geleidelijke afbouw van de saldering. Een VvE kan dus steeds minder teruggeleverde energie verrekenen met het eigen verbruik.

Als uw VvE gaat investeren in zonnepanelen, kunt u beter nu al rekening houden met de saldering die wordt afgebouwd. Bouw dus niet op het verdienmodel van terugleveren aan het net.

 

Batterijen als oplossing bij een overbelast netwerk

In Duitsland maken huishoudens nu al veelvuldig gebruik van thuisbatterijen om het overschot aan zonne-energie op te vangen. Doordat een overbelast stroomnet kan een thuisbatterij plaatsen de toekomst worden. Het probleem met een accu is dat de opslagcapaciteit nog beperkt is, namelijk 5 kWh. Toch kan één thuisbatterij al een besparing van meer dan €100 per jaar opleveren.

Het voordeel ontstaat hoofdzakelijk in de maanden waarop de zonnepanelen het meeste energie opwekken, namelijk april tot en met september. Met een overbelast stroomnet kunt u geen stroom meer terugleveren en kost het u €0,20 per kWh om energie van het stroomnet te gebruiken. Met een thuisaccu kunt u de opgewekte energie binnen de VvE houden en voorkomen dat u stroom weer duur moet inkopen.

 

Rekenvoorbeeld

Stel, de VvE plaatst één thuisbatterij om het effect voor het energieverbruik te meten. Zes maanden per jaar (april t/m september) benut u de volledige capaciteit van de thuisbatterij, dus 5 kWh. In totaal komt dit neer op 183 dagen x 5 kWh = 915 kWh. Ervan uitgaande dat er energie verloren gaat (10%), blijft er ongeveer 824 kWh over. Als u deze kWh’s had terug geleverd aan het stroomnet, was het rendement bijvoorbeeld 824 x €0,06 = €49,44. Door de kWh’s op te slaan in een accu, komt het rendement uit op: 824 x €0,20 = €164,80.

Dit is niet het volledige verhaal, want buiten de maanden april tot oktober slaat de batterij ook energie op, die de VvE tijdens de zonloze uren weer kan gebruiken. Een rendement tussen €100 en €150 per jaar is dus realistisch.

Overweegt u zonnepanelen voor uw VvE? Zorg dan dat u zich goed verdiept voordat u investeert en een prijs betaald.

 

 

Meer informatie? Lees ook onze andere blogs over zonnepanelen:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.