Hoe ziet de nieuwe salderingsregeling vanaf 2023 eruit?

Door de salderingsregeling kunnen eigenaren van zonnepanelen energie terugleveren aan het stroomnet, om dit vervolgens te verrekenen met hun verbruik. Ook na 1 januari 2023 blijft de salderingsregeling bestaan, maar deze wordt waarschijnlijk in stapjes afgebouwd. Wat kan een particulier of een VvE ervan verwachten na 1 januari 2023?

 

Door de grote hoeveelheid van zonne-energie die wordt opgewekt met panelen, moet er iets veranderen aan de manier waarop we omgaan met ons stroomnet. Het stroomnet is er namelijk niet op ingericht dat in zomerse maanden massaal energie wordt teruggeleverd aan het net. Deze raakt overbelast, dus moet het anders. En daar zijn al plannen voor.

 

Hoe ziet de huidige salderingsregeling eruit?

Door de huidige salderingsregeling kunnen eigenaren van zonnepanelen opgewekte energie en het verbruik aan energie op jaarbasis met elkaar verrekenen. Het verbruik wordt dus verminderd met de teruggeleverde energie. De rest wordt bij een huishouden of een VvE in rekening gebracht. Hierdoor betaalt u alleen ODE (Opslag Duurzame Energie) en belasting over het verbruik, minus de aan het net geleverde stroom. Een zeer gunstige regeling dus.

 

Hoe ziet de salderingsregeling eruit na 1 januari 2023?

De energie van de zonnepanelen wordt op dezelfde manier verrekend, maar het voordeel wordt jaarlijks met 9% afgebouwd. In 2022 is het voordeel van de salderingsregeling nog 100%. In 2023 zakt het voordeel naar 91% en in 2024 naar 82%. In 2030 is het voordeel nog 28%, om vervolgens in één keer naar nul te zakken. Per 2031 is de salderingsregeling dan volledig afgebouwd.

 

Voorbeeld ter illustratie

In 2022 heeft een huishouden een verbruik van 3.250 kWh. Vanuit de zonnepanelen wordt er 2.250 kWh aan stroom opgewekt. De teruggeleverde stroom zorgt ervoor dat er wordt afgerekend over 1.000 kWh stroom. Ook wordt er alleen belasting en ODE berekend over 1.000 kWh. Uiteraard blijven de vaste leveringskosten en de netbeheerkosten wel het volledige bedrag. In dit voorbeeld wordt 2.250 kWh gesaldeerd.

 

In 2023 wordt het voordeel kleiner. Bovenstaande berekening klopt nog steeds grotendeels. Het grote verschil is dat het te salderen aantal kWh’s zakt van 2.250 naar: 2.250 x 91% = 2.047,50 kWh. De jaren daarna zakt het voordeel nog sterker, en betaal je dus ook weer meer ODE en belasting.

 

Afbouw van de salderingsregeling is nog onzeker

Er zijn plannen vastgelegd over de afbouw en gegoten in een wetsvoorstel in februari 2021. Doordat het kabinet gevallen is, zijn het echter plannen waar de politiek nog een beslissing over moet nemen. De ingangsdatum van de afbouw kan naar de toekomst worden verplaatst, en ook de afbouw zelf is nog niet zeker.

 

Zijn zonnepanelen nog steeds voordelig?

Nog steeds zijn zonnepanelen een goede investering, maar in de toekomst moeten we anders gebruik maken van de teveel opgewerkte energie. Het terugleveren aan het stroomnet heeft in de toekomst minder financieel voordeel. De energie die een huishouden of een VvE niet direct gebruikt, moet worden opgeslagen in een thuisbatterij of in een elektrische auto die een batterij ingebouwd heeft. Ook blijft het terugleveren van energie aan het energiebedrijf nog steeds mogelijk.

 

 

Meer informatie? Lees ook onze andere blogs over zonnepanelen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.